Církev je garantem dialogu na Kubě

23.3.2012 

Ačkoli návštěva Benedikta XVI. na Kubě má mít úzce pastorační profil, nepochybně bude mít také široký sociální rozměr, protože Církev hraje v tamní společnosti velmi důležitou roli, domnívá se prof. Antonio Maria Baggio. Tento učitel politické filosofie v toskánském Loppianu na pozvání kubánských biskupů karibský ostrov pravidelně navštěvuje a seznamuje Kubánce se sociálním učením církve. Jak říká, pozice Církve v této zemi je velmi delikátní. Na jedné straně je hlavním mluvčím lidských práv. Prostřednictvím různých školení připravuje Kubánce na případnou změnu režimu, učí je, jak se orientovat v demokracii. Částečně provokuje režim k jistým pozitivním krokům. Na druhé straně episkopát zprostředkovává také dialog s opozicí a snaží se zabránit eskalaci napětí a násilí, říká prof Baggio.

„Třeba říci, že v materiálních otázkách Kuba stagnuje. Stav ekonomiky je tragický. Režim si uvědomuje, že socialismus se neosvědčil. Není to vina Kubánců. Tak mluví fakta. Dosvědčuje to celý socialistický blok 20. století. Vláda se proto pokouší o jisté experimenty, dovoluje privátní iniciativy v zemědělství a ve službách, ale zároveň se křečovitě drží marxismu-leninismu. Nicméně jakási možnost dialogu a veřejné debaty se otevírá. Například po mé poslední přednášce o demokracii se rozpoutala debata, skutečná výměna názorů, což bylo ještě před dvěma lety nemyslitelné. Jistý dialog se tedy navazuje. Církev je do značné míry garantem tohoto dialogu, nabízí také lidi, kteří jsou schopni tento dialog moderovat. V tomto ohledu má tedy velmi důležitou roli a je garantem budoucnosti tohoto ostrova“,

uvedl pro Vatikánský rozhlas prof. Baggio.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.