Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje

2.4.2012 

Před sedmi lety odešel na věčnost papež Jan Pavel II., který byl papežem Benediktem XVI. beatifikován loni 1. května o svátku Božího milosrdenství za účasti více než jednoho milionu věřících. Beatifikační proces tak přešel do druhé, kanonizační fáze, jejímž promotorem je nadále mons. Slawomir Oder, který Vatikánskému rozhlasu při této příležitosti řekl:

Je pravda, že dnes slavíme památku jeho smrti, ale jako křesťané víme, že den smrti je z hlediska věčnosti také dies natalis, dnem narození. A je také pravdou, že Jan Pavel II. zůstal v našich srdcích a mezi námi. Velmi hmatatelným znamením této jeho přítomnosti je neustávající příliv lidí k jeho hrobu v bazilice sv. Petra. K tomu pak po beatifikaci přistoupil také výstav jeho relikvie, konkrétně ampulky s jeho krví na Světových dnech mládeže v Madridu, což se potom spontánně rozvinulo v putovní výstav po různých zemích. Nejprve to bylo Mexiko, pak Kolumbie. Nyní pokračuje v Nigérii. Ještě více než tento typ jeho přítomnosti, lze však vnímat vliv myšlenek a cítění Jana Pavla II., výrazu jeho lásky, která byla přijata a nyní koluje jako hluboká a drahá památka.

V jakém bodě se dnes nachází kanonizační proces Jana Pavla II.?

Jeho kauza se samozřejmě neskončila beatifikací. Blahořečení je jen jednou etapou. V kanonizačním procesu se již nezkoumá život a ctnosti dotyčného. Čeká se na Boží znamení, aby bylo v procesu možné pokročit dále. A tímto znamením je nový zázrak. Mohu říci, že v tuto chvíli ke mně přicházejí z mnoha částí světa četné zprávy o milostech obdržených na přímluvu blahoslaveného Jana Pavla II. - počítají se totiž jenom taková znamení, ke kterým došlo až po beatifikaci - a některé z nich jsou velice pozoruhodné. Momentálně očekávám podrobnou dokumentaci, abychom tyto případy mohli začít hlouběji studovat a dobře je rozlišit.

Říká postulátor kanonizačního procesu bl. Jana Pavla II., mons. Slawomir Oder u příležitosti dnešního sedmého výročí smrti tohoto papeže.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.