Kněží rezignují před nepochopením věřících

3.4.2012 

Pouhý odkaz na církevní normy je nedostatečný, řekl v souvislosti s „neregulérními“ situacemi soužití mnoha katolíků kard. Christoph Schönborn při včerejší missa chrismatis ve vídeňské katedrále sv. Štěpána. Arcibiskup rakouského hlavního města se obrátil ke shromážděným kněžím a připomněl jim, aby přinášeli záchranu „zlomeným srdcím“ věřících a vedli je k poznání pravdy ( 1 Tim 2,4). Mnozí katolíci nežijí podle Stvořitelova plánu, neboť jim jej nikdo neukázal, nepoučil je o něm a nedosvědčil svým životem. Mnozí kněží rezignují před naprostým nepochopením toho, co církev učí o manželství a zdrženlivosti, plodnosti a nerozlučitelnosti. Snaží se pak vzniklé situace přecházet nebo se jim přizpůsobit, poukázal kard. Schönborn. Je nutné se dotazovat, zda i sami pastýři jsou přesvědčeni o životodárnosti této nauky, či zda pro ně není pouhým vzdáleným abstraktním ideálem, zdůraznil vídeňský arcibiskup. Jediným východiskem z této pastorační nouze je cesta stále bližšího přátelství s Ježíšem, které neredukuje náboženství na řadu předpisů. Dobrý pastýř je přesvědčen, že Boží plán je pro člověka dobrý a zaručuje mu štěstí, a zároveň se snaží trpělivě vést lidi, aby našli svou vlastní cestu k Pánu, uzavřel kardinál Schönborn.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.