Další obvinění irského kněze ze zneužívání se ukázalo neopodstatněným

3.4.2012 

Kněz obviněný neprávem ze sexuálního zneužití nezletilých se vrací zpět do duchovní služby. „Přerušení kněžské služby v případě obvinění ještě neznamená, že dotyčný naplnil skutkovou podstatu činu. Jde jenom o předběžné opatření, které je nezbytné s ohledem na bezpečí a prospěch dětí, které musí být prvořadou starostí, je-li vzneseno obvinění,“ říká arcibiskup Dermot Clifford z diecéze Cashel a Emly v průvodním dopise, kterým ve farnosti Cappawhite uváděl zpět do služby otce Tadhge Furlonga, který v této farnosti sloužil 36 let. „Stáhnout se do ústraní – řekl arcibiskup Clifford - je pro nevinného kněze nemalá osobní oběť.“ Zmíněný kněz tak učinil před dvěma roky v květnu 2010, kdy odešel ze služby a podrobil se vyšetřování. Bylo tak možné provést podrobné šetření celého případu. Výsledky byly zkoumány konzultační radou, kterou ustanovila Irská národní rada pro ochranu dětí v katolické církvi. Ta potvrdila, že „obvinění bylo naprosto neopodstatněné“. Arcibiskup Clifford dále ve svém listu napsal, že neprávem obviněný kněz obstál v této dlouhé zkoušce s výjimečnou důstojností a odvahou.“ Ve svém poděkování tento pastýř píše, že „arcidiecéze Cashel a Emly bude nadále zdůrazňovat a povzbuzovat kulturu bdělosti na poli ochrany dětí. Je na nás všech, abychom jako jednotlivci, jako farní komunity a jako společnost ručili za nejvyšší standard opatření na ochranu nezletilých.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.