Benedikt XVI.: Mnohé starosti a život plný shonu vede k zatvrzelosti srdce

25.4.2012 

Přibližně 30 tisíc lidí se dopoledne sešlo na náměstí sv. Petra, aby si vyslechli katechezi Benedikta XVI., který pokračoval ve svém cyklu o modlitbě v prvotní církvi. Tentokrát se papež zastavil u prvního pastoračního problému Jeruzalémské církve, totiž sporu mezi helénisty a Hebreji o spravedlivé poskytování pomoci chudým a slabým (Sk 6,1). V samotném závěru Benedikt XVI. řekl:

Drazí bratři a sestry, pastorační problém, který přivedl apoštoly k tomu, aby vybrali sedm mužů, vložili na ruce a pověřili je charitativní službou, aby se sami mohli věnovat modlitbě a zvěstování Slova, nám také ukazuje primát modlitby a Božího Slova, který potom vede i k pastorační činnosti. Pro pastýře je to první a nejcennější forma služby vůči jim svěřenému stádci. Pokud plíce modlitby a Božího Slova v duchovním životě nedýchají, hrozí nám uprostřed tisíce každodenních věcí udušení. Modlitba je dechem duše a života. A je tu ještě další cenný ukazatel, který bych rád zmínil: ve vztahu k Bohu, v naslouchání Jeho Slovu, v dialogu s Bohem, třeba uprostřed mlčení v nějakém kostele nebo u sebe doma, jsme sjednoceni s Pánem a mnoha bratry a sestrami ve víře jako celek hudebních nástrojů, které ve své individuálnosti pozvedají k Bohu jednu velkolepou symfonii přímluv, díků a chval.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.