K výročí beatifikace Jana Pavla II.

1.5.2012 

Jan Pavel II. je blahoslavený pro svou víru. Ta byla od počátku základem jeho života a později prostupovala jeho papežskou službu, řekl kard. Zenon Grocholewski během dnešní mše svaté v bazilice sv. Petra u příležitosti prvního výročí beatifikace polského papeže. Prefekt Kongregace pro katolickou výchovu a zároveň dlouholetý spolupracovník blahoslaveného papeže připomněl intenzitu, s níž prožíval svou víru:

Blahoslavený jsi, protože jsi uvěřil!“ Ano, víra byla základním pramenem důvěry v Boha tohoto velkého papeže, jeho fascinace Božím tajemstvím, stejně jako vůle a dynamismu, s nimiž vnášel tato tajemství do současného světa, aby jej mohla uzdravovat a obohacovat. ... Mocné volání tohoto papež k současnému světu: „Otevřete brány Kristu“ a veškeré jeho působení byly plodem oné horoucí, hluboké víry, kterou přetékala jeho mysl i srdce.

Kardinál Grocholewski zdůraznil, že příklad Jana Pavla II. je pro nás výzvou, abychom pečovali o vlastní duchovní život. „Každý z nás je zodpovědný za svou víru. Víra v nás totiž může sílit, růst, ale může také slábnout, můžeme ji dokonce ztratit – pro svou nedbalost,“ řekl kard. Grocholewski ve své homilii, kterou uzavřel invokací:

Pane, rozmnož naši víru!“, abychom přinášeli v životě plody, jaké od nás očekává milující Bůh... A Ty, blahoslavený Jane Pavle II. – kterého v roce 1978 Bůh povolal, abys z Petrova stolce posiloval bratry ve víře – čiň tak nadále, nyní již z domu Otcova.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.