Irský primas: naše země měla lépe poslouchat papeže

1.5.2012 

Kdyby Irsko v roce 1979 naslouchalo pozorněji slovům Jana Pavla II., dokázalo by se vyvarovat zbytečného utrpení a krizí – píše irský primas, kard. Sean Brady v prohlášení k dnešnímu výročí beatifikace. Připomíná cestu polského papeže do této země a jeho poselství označuje za prorocké a dalekozraké, zejména ve vztahu k přehnané chtivosti a k násilí. Kardinál Brady lituje, že si Irové nevzali papežova slova více k srdci. Zároveň využívá příležitosti k pozdravu krajanů Jana Pavla II. Děkuje jim za svědectví živé víry, kterým přispívají k životu místní církve. Podle posledního sčítání lidu jsou Poláci největší národnostní menšinou v Irsku. Žije jich tam více než 115 tisíc.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.