Ustanoven Ordinariát Naší Paní Jižního kříže

15.6.2012 

Australší anglikáni, kteří se rozhodli přejít do katolické církve, mají ode dneška svoji zvláštní strukturu. Kongregace pro nauku víry ustanovila k datu 15. června personální ordinariát Naší Paní Jižního kříže (Our Lady of the Southern Cross) pro území v jurisdikci Australské biskupské konference. Svatý otec zároveň jmenoval prvního ordináře. Stává se jím o. Harry Entwistle, který právě dnes přijal v katedrále v Perthu katolické kněžské svěcení.
P. Entwistle se narodil v roce 1940 v Anglii a byl pokřtěn v anglikánské církvi. Po studiích na Durhamské univerzitě byl vysvěcen na anglikánského kněze 20. září 1964. Působil jako pastor na řadě míst diecéze Blackburn a v 70. a 80. letech jako vězeňský kaplan.
Od roku 1988 žije v Austrálii. Pracoval v různých funkcích v anglikánské diecézi Perth. V roce 2006 vstoupil do Společenství tradicionalistických anglikánů (Traditional Anglican Communion), byl jmenován biskupem pro západní region a farářem v Maylands v diecézi Perth. Po té, co se rozhodl vstoupit do plného společenství s katolickou církví přijal jáhenské svěcení a – jak už jsme uvedli – jeho kněžské svěcení se seběhlo s datem oficiálního zřízení australského ordinariátu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.