Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu

17.6.2012 

Přes 80 tisíc lidí se zúčastnilo eucharistické bohoslužby celebrované papežským legátem kardinálem Marcem Ouelletem, která na Croke Park Stadionu v Dublinu zakončila 50. mezinárodní eucharistický kongres. Liturgická slavnost nese název „Statio orbis“, termín, který pro velká eucharistická shromáždění mezinárodního rázu navrhl významný liturgik P. Josepha Jungmanna SJ. Po vzoru římských postních statií, při nichž se celé město má zastavit a shromáždit kolem Eucharistie, se Statio orbis dovolává pozornosti celého světa a soustřeďuje ho ke zdroji života celé církve, ke svátostnému Kristu.

V papežském videoposelství promítnutém pro účastníky bohoslužby, Benedikt XVI. připomněl nadcházející Rok víry, který se pojí s 50. výročím II. vatikánského koncilu a zastavil se u tématu aktivní účasti věřících na eucharistické oběti, jako jednoho z klíčových témat posledního koncilu:

Z odstupu, který dnes máme, a ve světle zkušenostni obecné církve z období, jež následovalo, je zřejmé, že přání vyjádřená koncilními otci ohledně liturgické obnovy byla ze značné části naplněna. Stejně tak je ovšem zřejmé, že došlo k mnoha nepochopením a neregulérnostem. Obnova vnějších forem, jak si ji přáli otcové koncilu, měla usnadňovat přistup k vnitřním hloubkám tajemství. Jejím pravým cílem bylo přivádět člověka k osobnímu setkání s Pánem přítomným v eucharistii, tedy s živým Bohem, aby skrze tento kontakt s Kristovou láskou mohla rovněž růst láska jeho bratří a sester mezi sebou navzájem. Nikoli nezřídka však zůstala revize liturgických forem na povrchní úrovni a „aktivní účast“ byla zaměněna za aktivitu pouze vnější. Na cestě skutečné liturgické reformy tedy stále zbývá mnoho co učinit. Ve světě, který se změnil a stále více lpí na materiálních věcech, se musíme znovu učit rozpoznávat tajemnou přítomnost Zmrtvýchvstalého Pána, který jako jediný může dát našemu životu šířku a hloubku.

Právě v síle eucharistie celé generace irských mnichů, řeholníků a misionářů přinášely Radostnou zprávu o Boží lásce a odpuštění daleko za břehy ostrova, pokračoval Svatý otec, připomněl heroické kapitoly z dějin víry této země.

Vaši předkové v irské církvi dobře věděli, co znamená usilovat o svatost a vytrvalost v osobním životě, věděli, jak hlásat radost vycházející z evangelia, jak šířit vědomí o tom, jak důležitá je sounáležitost s univerzální církví ve společenství s Petrovým stolcem, a jak předávat lásku k víře a křesťanské ctnosti dalším pokolením.

Papež nemohl nevzpomenout také skandály sexuálního zneužívání mladistvých ze strany kléru, které v posledních letech otřásly irskou místní církví. Jak papež zdůraznil, křesťanství lidí, kteří se dopustili tak strašných věcí, nemohlo být zakotveno v živém setkávání s Kristem, stalo se jen věcí zvyku.

Dílo Koncilu směřovalo k překonání této formy křesťanství a znovuobjevení víry jako hlubokého osobního přátelství s dobrotou Ježíše Krista. Eucharistický kongres má podobný cíl. Chtěli bychom se tu setkat se Vzkříšeným Kristem. Prosíme jej, aby se nás hlouběji dotkl. Kéž On, který na velikonoce dechl na apoštoly a předal jim tak svého Ducha, propůjčí podobně také nám svůj dech, sílu Svatého Ducha, a pomůže nám, abychom se stávali pravými svědky jeho lásky, svědky pravdy. Jeho pravda je láska. Kristova láska je pravda.

- řekl Benedikt XVI. ve videoposelství účastníkům eucharistického kongresu v Dublinu. Jak v závěru ohlásil, příští Mezinárodní eucharistický kongres bude v roce 2016 hostit město Cebu na Filipínách.

Celou promluvu Benedikta XVI. z videoposelství najdete ZDE.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.