Kardinál Schönborn: "Výzva k neposlušnosti" tříští církev

23.6.2012 

Kardinál Christoph Schönborn opětovně varoval před důsledky „Výzvy k neposlušnosti“, kterou podepsalo zhruba čtyři sta rakouských kněží. Učinil tak v časopisu pro spolupracovníky vídeňské arcidiecéze „thema kirche“. Tato výzva je stále otevřenou ranou, píše rakouský kardinál, nikoliv kvůli svým požadavkům, které ostatně nejsou ničím novým. Propaguje však postoj, který v konečném důsledku staví na první místo vlastní názor farníků či farních rad. Takovýmto chováním nelze církev obnovit, nýbrž mnohem spíše pomáháme jejímu roztříštění v množství katolických „svobodných církví“ ( v alternativě k jedné lidové církvi), zdůraznil kard. Schönborn. Podle této vize by se pak v jedné farnosti podávalo svaté přijímání všem, v jiné pouze do úst a po předchozí zpovědi, v další by vůbec eucharistie nebyla a v poslední farnosti by se sloužily mše jen v latině, míní vídeňský arcibiskup a dodává: Cestou církve však můžeme jít pouze společně.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.