Nový prefekt Kongregace pro nauku víry

2.7.2012 

Benedikt XVI. přijal rezignaci prefekta Kongregace pro nauku víry, kardinála Williama Josepha Levady, podanou z důvodu dovršení kanonického věku, a do čela tohoto úřadu povolal dosavadního řezenského biskupa, Gerharda Ludwiga Müllera, kterého zároveň povýšil do arcibiskupské hodnosti. Připomeňme, že prefekt někdejšího Svatého oficia je ze svého titulu zároveň také předsedou Papežské komise Ecclesia Dei, Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise.

Gerhard Ludwig Müller se narodil 31.12. 1947 v Mohuči. Základní teologická studia ukončil v roce 1977 diplomovou prací na téma Bonhoefferova přínosu k ekumenické teologii svátostí. Rok na to byl vysvěcen na kněze. Doktorská studia završil roku 1985 ve Freiburgu im Breisgau disertační prací na téma „Společenství a uctívání svatých. Historicko-systematický základ hagiografie“. Krátce na to mu byla svěřena katedra dogmatiky na Univerzitě Ludwiga-Maximiliana v Mnichově, kde patřil ve svých osmatřiceti letech k nejmladším řádným profesorům. Hostoval rovněž na řadě dalších teologických institutech v Brazílii, v Indii, v Itálii, ve Spojených státech, ve Španělsku a v Peru. Je autorem více než 400 vědeckých publikací. Nejznámější z nich, Dogmatika pro studium i pastoraci, vyšla nedávno rovněž v českém překladu.

V roce 2002 Jan Pavel II. jmenoval profesora Müllera řezenským biskupem. V rámci německého episkopátu předsedal biskup Müller komisi pro ekumenismus a byl místopředsedou komise pro nauku víry. V letech 1998 – 2002 byl rovněž členem Mezinárodní teologické komise. Z iniciativy řezenského biskupa povstal v roce 2008 Institut papeže Benedikta XVI., který vydává Opera omnia Josepha Ratzingera, monumentální šestnáctisvazkovou řadu, v níž postupně vycházejí všechna díla papeže-teologa.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.