Německý episkopát přivítal jmenování nového prefekta Kongregace pro nauku víry

3.7.2012 

Německý episkopát s radostí přijal zprávu o nominaci nového prefekta Kongregace pro nauku víry. Biskupové jsou hrdí na to, že jeden z nich převezme tak důležitou funkci v Římské kurii – napsal ve zvláštním gratulačním listu arcibiskup Robert Zollitsch.
„Biskup Gerhard Ludwig Müller má pro tuto funkci nejlepší předpoklady. Je jedním z nejvýznamnějších současných teologů,“ zdůraznil předseda německého episkopátu. Jak dodává, teologické kompetence nově jmenovaného prefekta byly vždy velkou výhodou pro celý episkopát. Poděkoval zároveň biskupu Müllerovi za mnohaletou angažovanost v německé církvi. Jeho absence se citelně projeví v ekumenické komisi, které předsedal.

První komentáře německých médií vykreslují biskupa Müllera jako ultrakonzervativního, kontroverzního a věrného papežovi. Píše se jak o jeho přátelství se zakladatelem teologie osvobození, Peruáncem Gustavem Gutierrezem, tak o jeho rozhodné opozici vůči liberálnímu hnutí „Wir sind Kirche“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.