Arcibiskup Gerhard L. Müller: Nelze připustit vznik německé národní církve

14.7.2012 

Nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller, hovořil o polarizaci německých katolíků. Řekl, že určité kruhy teologů, určitá katolická prostředí a některá média jsou přemoudřelá a antipapežská. V několika současně zveřejněných rozhovorech německý biskup varoval před vytvářením nepřátelských táborů v církvi a vyzval k vytrvalosti v jednotě víry. „Nelze připustit vznik německé národní církve“ – řekl například pro týdeník Katholische Sonntags Zeitung. Podle jeho mínění existuje v Německu mnoho mrzoutů, kteří kritizují papeže a škodí celé církvi. Církev se však má v Německu mnohem lépe než plyne z jejího obrázku v médiích. Arcibiskup Müller poznamenal, že zná mnoho hluboce věřících katolíků, kteří s takovýmito škarohlídskými kritiky nemají nic společného.

V rozhovoru pro rozhlas ARD nový prefekt Kongregace pro nauku víry řekl, že v církvi je třeba překonat ideologické myšlení, které bývá raženo jak zprava, tak zleva. V souvislosti se svojí novou službou v církvi arcibiskup Müller poukázal na to, že katolická teologie umožňuje jakýsi věroučný pluralismus. Ten se však nesmí vymykat společným základům. „Přívlastek katolický neoznačuje všechno možné. Máme přece jasné základy stojící na Zjevení v Písmu svatém a tradici a také na rozhodnutích papeže a biskupů – řekl nový prefekt vatikánské kongregace. Arcibiskup Müller dodal, že v Německu je vnímán jako konzervativní, ba dokonce reakcionářský biskup. Nepovažuje však tyto charakteristiky za trefné, i když podobné ideologické polarizace jsou podle jeho mínění až příliš zažité. Také jeho předchůdce v nejdůležitější vatikánské kongregaci byl vystaven takovýmto označením.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.