Milion osob v EU žije v podmínkách faktického otroctví

14.7.2012 

V Evropské unii je milion osob, většinou žen, které žijí v podmínkách faktického otroctví. Jsou buď nuceny k prostituci (270 tisíc) nebo k otrocké práci (670 tisíc). S tímto údajem přišla Mezinárodní organizace práce (ILO). Pokud jde nucenou prostituci týká se zejména žen z Asie, Afriky a jihovýchodní Evropy, zatímco oběťmi nucených prací jsou podle údajů zmíněné instituce především občané unie. Tento jev se vyskytuje nejvíce v sektorech zemědělství, stavebnictví a manuální práce. ILO uvádí případy mnoha dospělých osob a dětí nucených konat nedovolenou ekonomickou aktivitu anebo žebrat. Ředitel odboru ILO zabírající se bojem proti nuceným pracím, Beate Andrees, který představil zmíněnou zprávu, vyjádřil obavu, že tento fenomén „během ekonomické krize ještě vzroste“. Mezinárodní organizace práce uvádí, že státy Evropské unie si osvojily globálnější přístup, pokud jde o potírání soudobého otroctví. Nicméně, zarážející údaje dokazují přetrvávání tohoto fenoménu a bohužel dosud nejsou patřičným způsobem stíháni ti, kteří jsou zodpovědní za újmy a škody, které způsobují tak vysokému počtu občanů Evropské unie, prohlásil autor zprávy Mezinárodní organizace práce.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.