Očekává se oficiální stanovisko FSSPX

19.7.2012 

„Očekáváme oficiální stanovisko“ – tak komentovalo tiskové středisko Svatého stolce dnes prohlášení tradicionalistického Bratrstva sv. Pia X., které v těchto dnech skončilo svou generální kapitulu, jejímž tématem byla možnost kanonické normalizace vztahů mezi bratrstvem a Svatým stolcem. Tzv. lefébvristé totiž na svých internetových stránkách publikovali dokument, týkající se studia a diskuse této možnosti mezi členy Bratrstva. Svatý stolec - píše se ve vatikánském sdělení – vzal na vědomí tento interní dokument, ale nadále očekává avizovanou oficiální odpoveď, kterou se Kněžské Bratrstvo sv.Pia X. vysloví k pokračování dialogu mezi Bratrstvem a Papežskou komisí Ecclesia Dei.“

Dodejme, že závěrečné prohlášení z generální kapituly nejpočetnějšího uskupení tradicionalistů konané ve dnech 9. až 14. července v Econ se hovoří o „schválení nezbytných podmínek eventuální kanonické normalizace a že za tím účelem bude svolána mimořádná kapitula s právem rozhodnout“. Zároveň však následovníci arcibiskupa Lefébvra ve svém prohlášení tvrdí, že „novoty Druhého vatikánského koncilu jsou poznamenány omyly a vzhledem k reformám, které z nich vyplynuly, se bude Bratrstvo nadále držet učení stálého církevního magisteria“. Ve svém interním sdělení si Bratrstvo sv. Pia X. neodpustilo poznamenat, že od církevní autority „očekává otevřený a seriózní dialog za účelem návratu k Tradici“.

Připojme k tomu, že tento dialog už byl veden, trval několik let a vyvrcholil v závěrečné věroučné deklaraci, jejíž přijetí či nepřijetí tradicionalistickým bratrstvem rozhodne o definitivní kvalitě jeho společenství s církví.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.