Nadace Billa a Melindy Gates věnuje miliardy na škrcení porodnosti v Africe

23.7.2012 

„Zaplavit jih světa antikoncepčními prostředky a abortivními přípravky, aby byl redukován růst obyvatelstva, nemůže být klíčem k omezení chudoby. Takovéto řešení, podporované organizacemi jako Bill and Melinda Gates Foundation, je falešné a nebezpečné. Vést africké ženy ke stálému užívání těchto farmaceut je navíc nešetrné k jejich zdraví,“ uvádí katolické organizace Human Life International ve sdělení zveřejněné agenturou Fides. Poukazuje tam na program financovaný Nadací Billa Gatese, který zavádí antikoncepční prostředek aplikovatelný injekčně. Ten by měl být analogický k jinému zvanému Depo-Provera, který je podáván lékařem. Nový prostředek si aplikuje dotyčná osoba sama injekčně do svalu. Gatesova Nadace jej chce nabídnout více než 120 milionům žen celého světa, zejména však v subsaharské Africe a jižní Asii. V tiskovém sdělení zmíněné katolické organizace se dále uvádí, že nový přípravek působí smrt počatých dětí, zdvojnásobuje případnou nákazu virem HIV a zvyšuje riziko rakoviny prsu. Pánované rodičovství nabízené podle malthusiánských principů takovými organizacemi jako Planned Parenthood nutí lidem tmavé pleti v Africe a Latinské Americe, aby redukovali svůj růst v rámci boje proti chudobě. „Mateřství – pokračuje sdělení mezinárodní organizace hájící lidský život – musí být považováno za cenné poslání a nikoli za nemoc. Jedině tak je možné čelit opravdovým kořenům chudoby.“ Nadace Billa a Melindy Gatese a jejich partnerů věnovala 4 miliardy dolarů na škrcení porodnosti v Africe, Asii a Latinské Americe. Human Life International je hnutí hájící lidský život pomocí různých projektů ve více 80 zemích světa.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.