Rodiče bl. Chiary Badano budou na setkání mládeže ve Ždáru nad Sázavou

8.8.2012 

Na sedmdesát biskupů a kardinálů z celého světa se v těchto dnech (od 1. do 10. srpna 2012) účastní každoročního (již 36.) setkání biskupů, přátel Díla Mariina – Hnutí fokoláre ve Forno di Coazze u Turína. Námětem pro jejich letošní reflexi je "Ježíšova přítomnost v bratru" ( srov. Mt 25, 31-46), jeden ze základních bodů spirituality hnutí. Na toto téma promluví i prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce, která se setkání účastní.
Včera biskupové navštívili Sassello – dvoutisícovou severoitalskou obec v kraji Ligurie, která je rodištěm i místem posledního odpočinku nedávno blahoslavené Chiary Badano (1971-1990). O této návštěvě informuje naši rozhlasovou stanici kard. Miloslav Vlk:

V této oblasti je mnoho svatých – v Turíně samém, ve Vallo Torinese. My jsme chtěli navštívit Sasselo – farnost, kde se narodila, žila a zemřela Chiara Luce Badano, která byla nedávno beatifikována. Zemřela hrdinskou smrtí v sedmnácti letech na rakovinu. Jeli jsme do této farnosti, setkali jsme se s rodiči, kteří nám vyprávěli o jejím dětství a zvláště o tom, jak žila poslední chvíle před svou smrtí. Její matka, Tereza Marie, nám vyprávěla, jak si její dcera vybojovala úsměv, se kterým umírala. Žila spiritualitu jednoty Chiary Lubichové, ze které jí byl především blízký bod o Ježíši Ukřižovaném a Opuštěném, ke kterému v nemoci a blížící se smrti prohloubila svůj vztah. Nebyl to vztah smutku nebo rezignace. Chiara Badano věděla, že smrt pro ni je branou k setkání s Ježíšem Zmrtvýchvstalým a Vzkříšeným.

"Zakusila, jak bolest může být proměněna láskou a stát se tajemným příbytkem radosti. Její svědectví ukazuje, že autentický křesťan nikdy není zoufalý a smutný, ani při nejtvrdších zkouškách", píše Benedikt XVI. o Chiaře Luce v poselství k letošnímu Světovému dni mládeže.

Fotografie Chiary Badano, která běží světem, ukazuje dívku s velkým úsměvem. Takto umírala. Její smrt se stala znamením a symbolem pro dnešní mládež, která se často obtížně vypořádává s negativy života a světa.

Hlavním bodem včerejší návštěvy Sassella byla slavná mše svatá ve farním kostele Nejsvětější Trojice, za přítomnosti generálního vikáře diecéze Mons. Paolina Siriho. Předcházelo setkání s místními zástupci veřejného života. Na závěr biskupové navštívili hrob Chiary Badano, kde se na její přímluvu modlili za sílu přijímat kříž, vysvětluje kard. Vlk.

Pro nás biskupy bylo tato návštěva povzbuzením, abychom ve svém životě a pastorační činnosti ochotně a radostně přijímali kříž a hlavně abychom se dívali kupředu. Kříž není konečná stanice, ale je cestou a prostředkem ke Vzkříšení a radosti.

Chiara Luce Badano byla blahořečena 25. září 2010 za přítomnosti svých rodičů. Byla jednou z patronek 50. mezinárodního eucharistického kongresu, který v červnu hostil irský Dublin. Patří k patronům příštích Světových dní mládeže v Riu. Jediná dcera manželů Badanových se narodila po desetiletém čekání. Maria Teresa a Ruggero Badanovi zanedlouho přijedou do České republiky – na setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Měli by zde vystoupit 16. srpna.

Rodiče Chiary Luce Badano jsou prostí lidé, ale hlubocí ve své víře. Z projevů Chiařiny maminky bylo poznat, že i ona sama pomáhala své dceři k postoji svatosti. Otec blahoslavené byl spíše v pozadí, trochu jako sv. Josef. Rodiče na nás působili úžasně klidným dojmem. Bylo zřejmé, že žijí ve vzájemné lásce a pochopení a jistě takto žili i pro svou dceru. Jsem přesvědčen, že mohou být vzorem nejen pro mládež, ale i pro rodinu. Jako křesťané v církvi mohou společně se svou dcerou být vzorem i pro nás biskupy,

uzavírá ze severu Itálie kard. Miloslav Vlk.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.