Pověrčivost je v Africe rozšířená podobně jako v Evropě

11.8.2012 

“Asociace na pomoc africkým albínům” žádá Benedikta XVI., aby se zasadil o ukončení diskriminace albinotických jedinců v Kongu, zejména v regionu Kivu. O problematice hovoří pro Vatikánský rozhlas O. Giulio Albanese, který řídí časopis Papežských misijních děl.

Výskyt albinismu v Africe není řídký, hovoří se o jednom ze 17 tisíc obyvatel. Být albínem v Africe je skutečné neštěstí. Tyto jedince nechrání stát ani vlády. Jsou vystaveni kulturním předsudkům místních komunit a jejich pověrčivosti. V povodí Nilu například přežívá názor, že vnitřní orgány albínů mohou být využívány k čarodějnickým praktikám.

Také kostem albinotických jedinců je mezi africkými domorodci přisuzována magická a zázračná moc. S tím se pojí vraždy a únosy albínů. Katoličtí misionáři dlouhodobě usilují o odbourání takovýchto předsudků výchovou a vzděláváním. Především pak vštěpováním evangelních hodnot. Problematice albinismu a dětí obviněných z čarodějnictví se věnuje rovněž Benedikt XVI. ve své posynodální apoštolské exhortaci “Africae Munus”. “Úkolem církve, která je Matka”, píše Svatý otec, “je nabízet v Kristově světle těmto lidem naši lásku, aby i oni mohli zaslechnout: “Vždyť ty znamenáš v mých očích mnoho, jsi cenný a já tě mám rád (Is 43,4)”( Africae Munus, 67).

Z této perspektivy je to skutečně radikální obrat. Jediným způsobem, jak se od těchto předsudků osvobodit, je vzdělání. Nezapomínejme, že obdobné fenomény, byť s odlišnými rysy, jsou přítomné i u nás doma v Evropě. Mnozí považují magii za zcela přijatelnou praxi. Lidstvo všech zeměpisných šířek potřebuje vykoupení.

uzavírá ředitel časopisu Papežských misijních děl (“ Popoli e missione “ ), O. Albanese.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.