Kard. Sandri: Chybí-li svědectví o Kristově pravdě, je všechno zbytečné

11.9.2012 

Obyvatelé Blízkého východu by se měli rozpomenout na vlastní dějiny, aby uvěřili, že pouze vzájemná úcta a bratrství všech obyvatel před nimi otevírá budoucnost v prosperitě, poznamenal kard. Leonardo Sandri. Ve Vatikánu stojí v čele kongregace, která má na starosti katolické východní církve. Několik dní před papežskou cestou do Libanonu v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas připomněl tragickou situaci blízkovýchodních křesťanů. Apeloval také na plný respekt k jejich občanským právům, které jim náležejí ve stejné míře jako muslimům i v situaci, kdy jsou zanedbatelnou menšinou. Předpověděl také, že papeže čeká v Libanonu obtížný úkol. V jeho osobě však bude uprostřed blízkovýchodních křesťanů přítomen sám Kristus, ujišťuje kard. Sandri:

Hlavním cílem této návštěvy je předání apoštolské exhortace o Blízkém východě. Návštěva má především roznítit srdce katolíků, roznítit je ke svědectví o tom, že jsou Kristovými učedníky, k hlásání evangelia slovem i životem. Můžeme organizovat nevím kolik setkání, vydávat spoustu dokumentů, ale pokud bude z naší strany chybět svědectví o Kristově pravdě, bude všechno zbytečné. Zůstanou jen slova.
– řekl v rozhovoru pro náš rozhlas prefekt Kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.