Interrupce není nikdy nutná pro záchranu zdraví matky

11.9.2012 

Konstatovali to lékaři na mezinárodním sympóziu v Dublinu, organizovaném irským Výborem pro zdraví matek. Protestovali tak proti stigmatizaci irského zdravotnictví, které je neprávem obviňováno ze zanedbávání zdraví žen kvůli absolutnímu zákazu umělých potratů, který stále v této zemi platí. Podle lékařů různých specializací, kteří právě zasedají v Dublinu, je nutné rozlišovat mezi vědomě prováděným abortem a terapií, která může ohrozit život dítěte. Uvádějí, že Irsko nepotřebuje liberalizaci zákona o interrupci, protože žena i tak může vždy spoléhat na nezbytnou terapii. Někdy může ohrozit plod, často však dítě vychází bez nejmenšího poškození dokonce i po chemoterapii. Během sympozia se hovořilo také o silném tlaku abortivního průmyslu, který chce v Irsku protlačit umělé ukončování těhotenství pod záminkou, že jde o zdraví žen. Silným propagandistickým tahem byl verdikt Evropského soudu pro lidská práva, který před dvěma lety prohlásil, že Irsko v tomto ohledu porušuje práva žen. Irský Výbor pro zdraví matek vyjádřil politování nad stylem diskuse o takzvané „terapeutické interrupci“, která nebere v potaz skutečný stav lékařského poznání.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.