Svatý stolec trvá na mezináboženském dialogu

12.9.2012 

Ředitel Tiskového střediska Svatého stolce dnes reagoval na projekci filmu "Innocence of Muslims" režiséra Sama Bacileho ještě před tím než se objevily zprávy o násilnostech. Snímek o proroku Mohamedovi považují muslimové za blasfemický:

Hluboká úcta k víře, psaným dokumentům, významným osobnostem a symbolům různých náboženství je základním předpokladem mírového soužití mezi národy. V těchto dnech opět vychází najevo velice vážný dopad neospravedlnitelného urážení a provokace cítění muslimských věřících. Jimi vyvolané reakce spějí k tragickým událostem, které ještě více prohlubují napětí a nenávist, a rozpoutávají nepřijatelné násilí.
Poselství dialogu a úcty k věřícím různých náboženství, které Svatý otec zanedlouho předloží v rámci své návštěvy Libanonu, ukazuje cestu, po níž bychom se měli všichni společně ubírat, abychom dosáhli mírového soužití mezi náboženstvími a národy,

zdůraznil vatikánský tiskový mluvčí, O. Federico Lombardi.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.