V Mexiku proběhne Národní setkání domorodých kněží

15.5.2004 

Od 17. do 20. května se bude konat v San Cristobal de las Casas, v diecézi Chiapas, jedenácté Národní setkání domorodých kněží Mexika. Diecéze Chiapas je symbolem působení domorodých obyvatel při nové evangelizaci státu a celé latinské Ameriky. Domorodci představují 10% z celkového počtu obyvatelstva země (Mexiko má celkem 104 miliónů obyvatel), z převážné většiny chudého a bez jakékoliv podpory ze strany vlády. Z toho plyne účel těchto čtyř dnů: zhodnocení posledních deseti let práce katolické církve v oblasti a nárůst vystěhovalců, kteří odcházejí do Spojených států. Cílem organizátorů je posílení formace kněží, pokračování v dialogu s jinými místními kulturami pomocí Evangelia a pomoc indiánskému obyvatelstvu s jejich začleněním do společnosti, aniž by tito ztratili svoji identitu. Bude se zaobírat také globalizací a jejím dopadem na 57 etnických skupin přítomných v zemi a vztahem církve vůči novým sektám. Různá společenství mluví 92 nářečími a analfabetismus v diecézi Chiapas dosahuje 45% (celonárodně zhruba dosahuje 10%). Domorodých obyvatel vysvěcených na kněze je 200 a seminaristů 220.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.