Benedikt XVI.: Uvést sebe do souladu se slovy liturgie, tak se stáváme Božími dětmi

26.9.2012 

Na náměstí sv. Petra se sešlo více než 20 tisíc lidí na pravidelné středeční generální audienci Svatého otce. Benedikt XVI. dnes zahájil nový cyklus katechezí, který bude zaměřen na liturgii, a mimo jiné řekl:

Katechismus kromě ukazuje, že „v křesťanské tradici (slovo «liturgie») znamená, že Boží lid má účast na Božím «díle»“ (KKC, 1069), protože Boží lid jako takový existuje jedině Božím působením. Připomněl nám to samotný vývoj Druhého vatikánského koncilu, který byl zahájen před padesáti lety diskusí nad návrhem dokumentu o posvátné liturgii, jenž byl potom 4. prosince 1963 jako první text slavnostně schválen Koncilem. Fakt, že dokument o liturgii byl prvním výsledkem koncilního zasedání, považovali možná někteří za náhodu. Mezi mnoha projekty se text o posvátné liturgii jevil jako nejméně kontroverzní a právě proto vhodný k tomu, aby posloužil jako určitý nácvik při vytváření metodologie koncilní práce. Avšak to, co se na první pohled mohlo jevit jako náhoda, se nepochybně ukázalo jako správná volba také z hlediska hierarchie důležitosti témat a úkolů církve. Volbou „liturgie“ jakožto úvodního tématu totiž Koncil velmi jasně poukázal na primát Boha a Jeho absolutní prioritu. Bůh především - právě to nám říká ona koncilní volba začít od liturgie. Kde není pohled k Bohu určující, ztrácí svoji orientaci všechno ostatní.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.