Další krok směrem ke standardům mezinárodního práva

27.9.2012 

Svatý stolec přistoupil k Úmluvě o prevenci a postihu zločinů proti mezinárodně chráněným osobám včetně diplomatických představitelů (1973). Tako konvence Organizace spojených národů definuje mezinárodně chráněné osoby – hlavy států, diplomaty či představitele mezinárodních organizací – a zavazuje signatáře k právnímu postihu útoků proti těmto osobám. Jak zdůraznil vatikánský sekretář pro vztahy se státy, Mons. Dominique Mamberti, Svatý stolec tímto krokem pokračuje v přizpůsobování svého právního systému mezinárodním standardům. Zároveň se tak řadí se ke státům mezinárodního společenství, které chtějí aktivně vystupovat proti rizikům terorismu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.