V pastoraci migrantů jde o rozvoj duchovního života

17.5.2004 

V Paláci sv. Kalixta bylo dnes zahájeno plenární zasedání Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících. Mezi hlavní témata setkání patří ekumenický a mezináboženský dialog. Na světě je v současné době 175 milionů emigrantů a více než 37 milionů uprchlíků.

Jakou roli má plnit církev ve vztahu k této obrovské skupině lidí? Kardinál Stephen Fumio Hamao, předseda Papežské rady pro migranty a cestující, je přesvědčen o tom, že "hlavní výzvou je z hlediska naší kompetence příprava zvláštní pastorace pro migranty." Podle kardinála není ovšem zatím v církvi tato možnost zcela naplňována. "Instrukce Erga migrantes caritas Christi, zveřejněná 14. května, má být podnětem k velkorysému obnovení nové evangelizace na tomto poli. Instrukce, stejně jako plenární setkání chtějí zdůraznit, vedle křesťanského přijetí a solidarity, právě duchovní charakter pomoci migrantům. Přirozeně taková pomoc se odvíjí v ekumenickém, mezináboženském a multikulturním kontextu, s respektem ke svobodě svědomí. Znamená to pomáhat všem v posilování, zachovávání a v rozvoji duchovní dimenze života," uvedl pro náš rozhlas kardinál Fumio Hamao.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.