Benedikt XVI.: Koncilní dokumenty nutno vymanit ze spousty zastiňujících publikací

10.10.2012 

Na náměstí sv. Petra se dnes za účasti více než 200 synodálních otců a přibližně 25 tisíc poutníků konala generální audience Svatého otce. Benedikt XVI. věnoval svoji katechezi tématu Druhého vatikánského koncilu, jehož 50. výročí, připadající na čtvrtek 11. října, zahájí Rok víry. V samotném závěru pozoruhodného shrnutí významu koncilu papež řekl:

Druhý vatikánský koncil je pro nás mocnou výzvou ke každodennímu znovu objevování krásy naší víry, jejímu hlubokému poznání v intenzivnějším vztahu k Pánu a k životu našeho křesťanského povolání do všech jeho důsledků. Panna Maria, Matka Krista a celé církve, ať nám pomáhá uskutečňovat a naplňovat to, co koncilní otcové inspirovaní Duchem svatým chovali v srdci: touhu, aby všichni poznali evangelium a setkali se s Pánem Ježíšem jako cestou, pravdou a životem.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze Benedikta XVI. je ZDE

Svatý otec pozdravil dnes také poutníky v naší mateřštině:

Srdečně vítám poutníky z České republiky. Minulou neděli jsem prohlásil svatého Jana z Avily a svatou Hildegardu z Bingen za Učitele církve. Jejich životy kontemplativní modlitby a evangelizace jsou vzorem lásky k Bohu. Kéž vám na jejich přímluvu Pán žehná. Chvála Kristu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.