Benedikt XVI.: na Božím poli roste vždy i koukol, Bůh však na nás nezapomíná

12.10.2012 

O nadšení 60. let a střízlivější radosti z Boží přítomnosti, kterou prožíváme dnes, mluvil Benedikt XVI. ve svém pozdravu, když z okna své pracovny zdravil tisíce věřících shromážděných na Náměstí sv. Petra na závěr světelného procesí organizovaného Katolickou akcí. Mělo evokovat průvod, který před padesáti lety uzavřel slavnostní den zahájení II. vatikánského koncilu. „I já jsem tehdy stál na tomto náměstí s pohledem obráceným k tomuto oknu,“ vzpomínal papež na proslavenou promluvu bl. Jana XIII., který z téhož místa pozdravil shromáždění, poetickými slovy proslavenými jako „promluva o Měsíci“.

Byli jsme sťastní a plní nadšení. Velký ekumenický koncil byl zahájen a my jsme si byli jistí, že se připravuje nové jaro církve, nové letnice, nová a silná přítomnost osvobozující milosti evangelia.

I dnes máme v srdcích radost, ale je to radost střížlivější a pokornější, pokračoval Benedikt XVI.:

V těchto padesáti letech jsme se naučili a zakusili jsme, že prvotní hřích existuje a stále znovu se projevuje v osobním hříchu, který může dokonce vytvářet struktury hříchu. Viděli jsme, že na Božím poli roste vždy také koukol. Viděli jsme, že v Petrově síti jsou také špatné ryby. Viděli jsme, že lidská křehkost je přítomna i v Církvi a že loďka Církve se plaví také v protivětru, uprostřed bouří, které ji ohrožují, takže jsme si někdy pomysleli „Pán spí a zapomněl na nás.

Vedle této zkušenosti jsme však zakusili i novou přítomnost našeho Pána, jeho dobroty a síly, povzbuzoval papež:

Oheň Svatého ducha, oheň Kristův není desktruktivním pohlcujícím ohněm, nýbrž ohněm tichým, plaménkem dobra, dobra a pravdy, která proměňuje dává světlo a teplo. Viděli jsme, že Pán na nás nezapomíná.

Náš Pán je i dnes přítomen svým pokorným způsobem, dává teplo našim srdcím, ukazuje k životu, a dává povstávat charismatům, která osvěcují svět a jsou pro nás garancí Boží dobroty. Kristus je silný také dnes! – řekl Svatý otec v improvizovaném pozdravu k účastníkům světelného průvodu, proneseném z okna své pracovny.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE

Johana Bronková

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.