Netolerance-diskriminace-nenávist

12.10.2012 

Vídeňská Observatoř projevů netolerance a diskriminace vůči křesťanům podala při Radě pro lidská práva OSN žalobu na Německou spolkovou republiku. Tato nevládní katolická organizace, které vícekrát vyslovil podporu také Svatý stolec, v šesti bodech viní Německo z nedodržování náboženské svobody. První bod obžaloby se týká zákazu domácího vzdělávání – tzv. homeschooling, na který by v alternativě ke státnímu školství měli mít rodiče právo. Ve spolkových zemích dosud platí říšský školský zákon z roku 1938, který domácí výuku trestá peněžitými tresty či výjimečně i odnětím svobody. Jelikož pro rodiče neexistuje jiné východisko, často raději volí vystěhování do sousedního Rakouska či do USA.

Nejistý je i osud lékárníků, kteří se rozhodnou kvůli výhradě svědomí nevydat eticky sporné léky – např. antikoncepci či vakcíny vyvinuté destrukcí lidských zárodečných buněk. Výhrada svědomí lékarníků není v Německu ukotvena zákonem. Definuje ji pouze právně nezávazný oběžník ministerstva zdravotnictví z roku 1986. Třetí bod obžaloby se týká neutuchajících agresí vůči pokojným pochodům pro-life aktivistů. Mnohdy nejsou státními úřady povoleny ani klidné manifestace v blízkosti potratových klinik. Vídeňská Observatoř dále viní německé soudy z banalizace protikřesťanské diskriminace, zatímco urážky jiných náboženství bývají trestány přísnějšími postihy. Pátý bod obžaloby se týká přibývajících vandalských činů, namířených vůči křesťanským kostelům a hřbitovům.

A konečně posledním sporným bodem je sexuální výchova v německých školách, od níž nemohou být školáci osvobozeni. Hodiny sexuální nauky, která často stojí v přímém rozporu s morálním učením katolické a jiných křesťanských církví, jsou povinné. Evropský soud pro lidská práva již jednou – v roce 2011 – svým rozhodnutím (319/08) zamítl stížnost rodičů v této souvislosti.

Ačkoliv Německo je zemí, která se snaží respektovat svobodu vyznání, Observatoř projevů netolerance a diskrimance vůči křesťanům chce svou obžalobou upozornit na tendenci nakloněné roviny – od netolerance, která je kulturním fenoménem, se přechází k diskriminaci, vyjádřené v souboru právních norem. Třetím stádiem je skutečná protikřesťanská nenávist. Nechceme-li k ní dospět, musíme zabránit dvěma předchozím stupňům, varuje rakouská Observatoř.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.