Kardinál Dolan: potřebujeme návrat k základům, kterým učil Kristus

26.10.2012 

Ve Vatikánu bylo dnes zveřejněno závěrečné poselství XIII. řádného biskupského synodu, věnovaného nové evangelizaci. Jak říká jeden z jeho autorů, kardinál Timothy Dolan, v poselství nejde o podrobnou reflexi diskusí v synodní aule – jak to učiní v postsynodální exhortaci Benedikt XVI. – nýbrž o to, jak vystihnout hlavní témata ve světle Ježíšova učení:

Pokoušeli jsme se vcítit do toho, co jsme jako biskupové slyšeli od našich bratří biskupů v jejich různých příspěvcích, a dospět k tomu, co jeden z členů naší komise nazval „symfonií“, zachytit noty a melodie, které jsme vyslechli. Chtěli jsme být pozitivní, povzbuzující a evangelijní, chtěli jsme, aby byl dokument zakořeněn v Písmu svatém. Nakonec musím říct, že biskupové ocenili závěrečné poselství opravdu vřelým potleskem, který naznačuje, že s textem skutečně souzní. Chtěl bych připomenout, že první nárys dokumentu jsme sestavili na začátku týdne a k němu se potom biskupové vyjadřovali. Někteří upozorňovali na oblasti, které jsme vynechali, jiní měli, řekl bych, velmi trefné poznámky k otázce mladých lidí. Říkali nám, nemluvte o mladých lidech v budoucnu, oni jsou tu už teď a už teď žijí v církvi. A další nám naznačili, že ten první nárys byl možná příliš optimistický, pokud jde o to, co s sebou přináší sekularizace a globalizace. Na to jsme reagovali s tím, že být křesťané znamená také neklesat na duchu, nepropadat se do beznaděje. Když čteme hrozby naší doby s evangeliem v ruce, musíme si uvědomit, že jsou podobné jako hrozby v minulosti. Myslím tedy, že nakonec mluvíme o sekularizaci a globalizaci ve střízlivých tónech.

Dokument obsahuje odstavce věnované situaci jednotlivých kontinentů. Je vůbec možné reflektovat zkušenost univerzální církve a reagovat na situaci v tak velmi rozdílných kontextech?

Ano, to je těžké. Proto jsme si hned na začátku řekli, že by bylo příliš složité pokoušet se zahrnout všechno do jednoho dokumentu. Řekli jsme si, že spíš než snažit se nic nevynechat, zohlednit každou poznámku a detail, bude lepší vrátit se do prvního století, vrátit se k Ježíši. Potřebujeme se vrátit k tomu, co bychom nazvali základními, fundamentálními tématy, která nám on sdělil a která nacházíme zformulovaná v Novém zákoně. To byl tedy náš cíl. Nesnažit se úzkostlivě zmínit všechno, ale velmi pečlivě se snažit vystihnout postoj Ježíše a jeho prvních apoštolů.

- říká jeden z členů komise, která vypracovala závěrečné poselství Synodu, kardinál Timothy Dolan, arcibiskup New Yorku.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.