Prefekt Kongregace pro bohoslužbu sloužil starší formu římského ritu ve Svatopetrské bazilice

6.11.2012 

Minulou sobotu (3.listopadu) se konala pouť do baziliky sv. Petra pořádaná příznivci mimořádné formy římského ritu (Coetus Internationalis Summorum Pontificum) v rámci zahájení Roku víry a jako připomínka 5. výročí vydání papežského motu proprio, kterým Benedikt XVI. potvrdil plnou legitimitu staré liturgie podle misálu naposledy revidovaného a vydaného v roce 1962, tedy mše, která se sloužila před liturgickou reformou, jež nastoupila pět let po skončení koncilu v roce 1970.

Pontifikální mši svatou celebroval prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kard. Antonio Cañizares, který o své účasti na této pouti během své homilie řekl, že „chce tímto gestem znovu ukázat, že v církvi není nikdo navíc, jak to vyjádřil Benedikt XVI. před čtyřmi roky při návštěvě Francie. Všichni, kdo se účastníme této mše, řekl dále kardinál Cañizares, chceme v této oběti společenství a chval celé církve opravdu děkovat Bohu za vše, co Svatý otec Benedikt XVI. dělá, zvláště za jeho motu proprio Summorum pontificum a chceme také dosvědčit a ukázat upřímnou synovskou podporu Svatému otci v dnešních těžkých dobách, a to zejména jeho snaze poskytnout nový impuls tradiční liturgii, která provázela koncilní otce během Druhého vatikánského koncilu a která dnes budí stále četnější kněžská a řeholní povolání“. Několik tisíc poutníků, kteří přišli do vatikánské baziliky v procesí od kostela San Salvatore in Lauro, pozdravil také Benedikt XVI. v poselství, které podepsal státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone a bylo přečteno po mši svaté: „Je dobré – píše se v něm mimo jiné – uchovávat bohatství, které zrodila víra a modlitba církve, a dát mu spravedlivý prostor, ale zároveň plně uznávat hodnotu a posvátnost řádné formy římského ritu, vzešlé z liturgické reformy roku 1970.“

Většinu poutníků tvořili mladí lidé, kteří tak dosvědčili, že smysl pro tradiční liturgickou formu nevyplývá z nějaké bizardní nostalgie po zašlých časech, ale z bezprostřední duchovní zkušenosti. Zprávu o pouti tradičních katolíků přinesl italský katolický deník Avvenire (4.11.) i vatikánský deník Osservatore Romano (5.-6.11.).

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.