Italský kardinál posmrtně titulován jako spravedlivý mezi národy

30.11.2012 

Italský kardinál Elia Angelo Dalla Costa byl posmrtně vyznamenán titulem spravedlivý mezi národy. Jméno bývalého florentského arcibiskupa (v letech 1931-1961) bylo zařazeno k seznamu dalších více než dvaceti tří tisíc přátel židovského národa minulé pondělí, oznámil památník obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem.

Při pronásledování židů za druhé světové války se Florencie stala dějištěm výrazné snahy o záchranu nositelů Davidovy hvězdy, připomíná izraleské studijní centrum šoa. Toskánskou iniciativu podnítil tamní rabín Nathan Cassuto, avšak brzy se rozšířila také do kruhů katolické církve, vedených kardinálem Dalla Costou. Této židovsko-křesťanské záchranné síti vděčí za život stovky židů z italského poloostrova, včetně uprchlíků z Francie a Jugoslávie. Florentský arcibiskup vyzval k pomoci pronásledovaným diecézní klérus a pověřil koordinací záchranných prací svého sekretáře, Mons. Giacoma Meneghella. Sám psal doporučující dopisy, kterými se uprchlíkům otevíraly brány klášterů, a mnohé ukrýval v sídle arcibiskupství.

V prosinci 1943 byli zatčeni židovští exponenti záchranné sítě a veškeré další operace zůstaly v katolických rukou. Kromě kněží se na pomoci podíleli také laici – za všechny jmenujme florentského starostu Giorgia La Piru a známého cyklistického závodníka Gina Bartaliho. Ten objížděl jednotlivá centra pomoci na svém kole, v jehož rámu převážel falešné dokumenty pro židovské uprchlíky. Florentská síť se později spojila s umbrijskou, organizovanou biskupem Assisi, Mons. Giuseppem Placidem Nicolinem. Jeho jméno a jména dalších spolupracovníků (O. Aldo Brunacci, bratr Rufino Niccacci, tiskaři Luigi a Trento Briziové) byla již zanesena do seznamu spravedlivých mezi národy.

O kardinálu Dalla Costovi hovoří jeho životopisec, O. Silvano Nistri, jako o muži modlitby, askeze, víry. Odsuzoval nástup nacistické a fašistické ideologie už v jejich počátcích. Ve svých homiliích vyjadřoval protest proti Mussoliniho rasovým zákonům. Když v roce 1938 Hitler navštívil Florencii, arcibiskupství na hlavním náměstí zůstalo jediným neosvětleným palácem, bez vlajících praporů. Křesťan má sloužit pouze jedinému kříži – totiž Kristovu, vyslovil kard. Dalla Costa svůj odpor k hitlerovské svastice. Jeho postoje v mnohém připomínají kard. Clemense Augusta von Galen – “münsterského lva”, kterého Benedikt XVI. blahořečil před sedmy lety (9. října 2005). Od roku 1981 probíhá rovněž beatifikační proces florentského arcibiskupa.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.