Benedikt XVI. přijal prezidenta Spolkové republiky Německo

6.12.2012 

Benedikt XVI. dnes přijal na audienci prezidenta Spolkové republiky Německo. Pan Joachim Gauck navštívil Vatikán poprvé od svého nástupu do úřadu v březnu tohoto roku. Setkal se rovněž s kardinálem státním sekretářem Tarcisiem Bertonem a vícesekretářem pro vztahy se státy, Mons. Ettorem Balestrerem. Německý prezident po audienci poskytl vyjádření přítomným novinářům, mezi kterými byl také Vatikánský rozhlas:

Zažil jsem dnes velké pohnutí – nejenom slunce nad Římem, ale také návštěvu Svatopetrské baziliky. Prodlel jsem u Michelangovy Piety a modlil se před hrobem Jana Pavla II. a u hrobu sv. Petra. S tímto duchovním naladěním jsem se setkal s papežem. Náš rozhovor byl duchovní, avšak samozřejmě i politický, velmi otevřený a přátelský. Týkal se zejména naší společné vůle nevzdávat se myšlenky spojené Evropy, nýbrž naopak vzbuzovat v lidech vědomí její důležitosti. Zejména nyní v čase krize bychom se tohoto směřování měli držet. Papež se dotazoval na pozici německé vlády, kde jsem mu mohl potvrdit naši věrnost evropské myšlence. Když spolu mluví dva křesťané, nebaví se pouze o světě, nýbrž také o Bohu. Nehovořili jsem o rozdílech mezi katolíky a protestanty, nýbrž o tom, co nás spojuje. Shodli jsme se na tom, že svět něco ztrácí, ztratí-li Boha. Je tudíž zřejmé, že to každý svým způsobem také dáváme na vědomí. Papež to tak musí a chce činit ze svého úřadu a já to podle svých možností budu dělat také, neboť jsem zkušenost víry prožil.

Joachim Gauck se po pádu berlínské zdi rozloučil se svým úřadem evangelického pastora a vstoupil do politiky. Již v předvečer audience však byl konfrontován s mnoha teologickými dotazy přítomných publicistů. Původně prý zamýšlel zavést řeč na blížící se připomínku pěti století reformace. Nakonec jméno Wittenberg nepadlo, nikoliv však ze strachu, upozorňuje hlava státu.

Když probíráte teologická témata a víru, konkrétní fakta jdou někdy stranou. Někdy hovor přinese leccos překvapivého. Proto jistě chápete, že jsme hovořili velice živě.

Dostali jsme se totiž až na Jürgena Habermase, pokračuje německý prezident. S tímto německým filosofem kard. Joseph Ratzinger veřejně diskutoval před osmi lety na téma „rozum a náboženství“. Schopnost intenzivního dialogu současnému Petrovu nástupci nechybí ani dnes.

Z toho, co vidím v médiích, jsem očekával člověka velmi zatíženého břemenem úřadu, stáří, zdravotních omezení. Přede mnou stál však bdělý a svěží Svatý otec, který se na mou návštěvu připravil studiem informací z mého života a práce. Kladl mi otázky a něco ode mne také očekával. Zažil jsem koncízní a nikoliv triumfální postoj hlavy římsko-katolické církve, který byl pro mne jako protestanta příjemný, protože nevytvářel hranice. Vše ovládla lidská přímost,

říká Joachim Gauck a zmiňuje se též o svém příspěvku k rozhovoru:

Před audiencí jsme stál u hrobu Jana Pavla II. Mám svůj věk a pocházím z východní Evropy, pamatuji si tedy na sílu, kterou víra vzbuzovala v porobených lidech, kteří tam žili. Tito lidé měli větší naději. Věřící nemusí být automaticky lepší lidé, ale možná mají větší potenciál naděje. Toho si byl papež vědom a já jsem mu to mohl potvrdit. Dokládají to mnohé příklady těch, kteří v prostředí nepřátelském víře čerpali z pramenů své víry a mohli využít onoho potenciálu naděje ke změně společnosti. O tom jsme také hovořili,

popisuje své dnešní setkání s Benediktem XVI. prezident Spolkové republiky Německo. Jak se uvádí v krátkém tiskovém prohlášení Svatého stolce ke dnešní audienci, obě strany ocenily vzájemné dobré vztahy. Rozhovory se dále týkaly křesťanského pohledu na člověka, či aktuálních otázek vyvolaných globalizací a sekularizací společnosti. Následovala výměna názorů o mezinárodní situaci a současné hospodářské krizi, zejména jejím dopadu na Evropu. Hovořilo se rovněž o přínosu, který může v této souvislosti poskytnout katolická církev.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.