První latinský tweet Benedikta XVI.

21.1.2013 

Benedikt XVI. včera rozšířil svůj twitterový účet o další, již devátý jazyk – latinu. První latinský tvít, vyslaný včera po poledni, se inspiroval tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů a zněl: Co po nás Pán žádá pro jednotu křesťanů? Vytrvale se modlit, uskutečňovat spravedlnost, milovat poctivost a pokorně kráčet s Ním (Unitati christifidelium integre studentes quid iubet Dominus? Orare semper, iustitiam factitare, amare probitatem, humiles Secum ambulare).

Pro Vatikánský rozhlas papežovu nezvyklou jazykovou volbu komentuje prof. Ivano Dionigi, rektor boloňské univerzity a předseda Papežské akademie latinských studií.

Myslím, že je to signál velké pozornosti, kterou papež věnuje latinskému jazyku. Ten se do twitteru a jeho údernosti výborně hodí. Latina je ve své struktuře syntetická a obsahově výstižná, což právě krátké twitterové zprávy vyžadují. Myslím, že v dnešní záplavě slov bychom se tak trochu všichni měli vrátit k podstatě. ke zhuštěnému „tacitovskému stylu”. Když se naučíme hodnotit své výroky, budeme si jich více vědomi. A také budeme myslet předtím, než začneme mluvit,

míní italský klasický filolog. Počet odběratelů papežových krátkých zpráv v polovině ledna překonal dva a půl milionu. Nejvíce jich pochází z anglofonních zemí.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.