Zemřel kardinál Giovanni Chelli

8.2.2013 

Dnes v noci se ve věku 94 let odebral na věčnost kardinál Giovanni Cheli, emeritní předseda Papežské rady pro pastoraci migrantů. Benedikt XVI. v soustrastném telegramu zmiňuje tohoto „horlivého pastýře, věrného evangeliu a církvi“ a „s vděčností“ připomíná, „cennou a přičinlivou spolupráci, kterou poskytoval dlouhá desetiletí Apoštolskému stolci“. Kardinál Chelli „zanechává svědectví života stráveného v důsledné a velkorysé oddanosti vlastnímu povolání kněze pečujícího o potřeby věřících, zvláště pokud jde o křesťanskou formaci mládeže“ – píše Svatý otec v soustrastném telegramu zaslaném mons. Francesco Ravinaleovi, biskupovi z Asti. Kardinál Chilli se narodil v roce 1918 a kněžské svěcení přijal v roce 1942 v Asti, kde nejprve působil v semináři jako prefekt a učitel. Po válce vystudoval doktorát a od roku 1952 působil ve službách Apoštolského stolce. Nejprve jako nuncius na různých místech ve světě a od roku 1986 jako předseda zmíněné Papežské rady, kde sloužil do roku 1998. Pohřeb kardinála Giovanni Chelliho se bude konat v bazilice sv. Petra v sobotu 17h za předsednictví děkana kardinálského kolegia, kardinála Angela Sodana. Kardinálské kolegium má nyní 209 členů, z nichž 118 tvoří mají právo volit Petrova nástupce.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.