Tisková konference k oznámení Benedikta XVI. o jeho odstoupení

11.2.2013 

„Papež nás trochu zaskočil i proto, že dnešek je ve Vatikánu volným dnem (pozn. překl. z důvodu výročí podepsání Lateránských smluv před 84. lety) a museli jsme se tedy za poměrně krátkou dobu zorganizovat s ohledem na tuto velice důležitou situaci“
– těmito slovy zahájil O. Federico Lombardi mimořádnou tiskovou konferenci k situaci, která v církvi vznikla dnes dopoledne, kdy Svatý otec na již dříve svolané konzistoři oznámil, že se 28. února t.r. vzdá úřadu Petrova nástupce.

„Jak mnozí z vás vědí – pokračoval tiskový mluvčí na tiskové konferenci konané těsně poté, asi půl hodiny po poledni – dnes dopoledne se konala veřejná konzistoř o některých kauzách svatořečení, při které bylo stanoveno datum kanonizace třech světců. K této příležitosti jsou obvykle svolávány veřejné konzistoře kardinálů, všech kardinálů, kteří žijí v Římě a mohou účastnit, a sešel se jich velký počet. Svatý otec si vybral tuto významnou příležitost, aby učinil obzvláště důležité oznámení.

„Papež – řekl dále O. Lombardi – ve svém prohlášení sdělil, že opakovaně před Bohem zpytoval svědomí a jde tedy o osobní, hluboké rozhodnutí, přijaté v ovzduší modlitby k Pánu, od něhož přijal poslání, které plní. A došel k jistotě, že jeho síly z důvodů pokročilého věku již nestačí k náležitému výkonu petrovské služby. Toto je základní důvod jeho rozhodnutí. Zpytování svědomí ohledně svých sil ve vztahu ke službě, poslání, kterou je třeba plnit. Dále říká, že si je dobře vědom, že tato služba pro svou povahu musí být vykonávána nejenom skutky a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Součástí této služby jsou tudíž také utrpení a modlitba“.

„Mezi motivacemi papežovy demise, jak plyne z jeho slov – pokračoval dále ředitel tiskového střediska Svatého stolce – jsou také okolnosti dnešního světa, které jsou ve srovnání s dřívějškem obzvláště náročné vzhledem k rychlosti a kvantitě událostí, které se objevují, a vyžadují tudíž asi více sil než v minulosti. Sil, kterých mu, jak papež prohlašuje, v posledních měsících ubylo.“

„Nejdůležitější věta je ta, kde papež říká, že „s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuje, že se vzdává služby římského biskupa, nástupce svatého Petra“. Je to prohlášení důležité především z hlediska kanonického, formálního, protože v Kodexu kanonického práva kánon 332, paragraf 2 praví: „Jestliže se papež zřekne svého úřadu, vyžaduje se k platnosti, aby bylo zřeknutí svobodné a řádně sdělené, nevyžaduje se, aby bylo od kohokoliv přijato“. Dvěmi důležitými body jsou tedy svoboda a nezbytnost projevit tuto vůli. Veřejný projev splňuje právě veřejná konzistoř, kde papež své rozhodnutí oznámil.

Benedikt XVI. – řekl dále O. Lombardi – zůstává plně ve své funkci a službě až do 28. února 20 hodin. Od toho momentu začne tzv. sede vacante, tedy situace uprázdněného papežského stolce, která se řídí církevním kanonickým právem podle apoštolské konstituce Universi dominici gregis, o uprázdněném apoštolském stolci, kterou vydal Jan Pavel II.

Papežovo prohlášení – pokračoval vatikánský tiskový mluvčí – je v souladu s tím, co papež řekl před třemi roky v knize rozhovorů Světlo světa německému novináři Peterovi Seewaldovi, který položil dvě přesné otázky týkající hypotézy o zřeknutí se papežského úřadu. Seewald se nejprve zeptal, zda vzhledem k tíživé situaci, s nimiž se tehdy potýkal Svatý stolec, neuvažoval o vzdání se úřadu. Papežova odpověď zněla: „Existuje-li velké nebezpečí, není možné utíkat, proto teď není chvíle pro odstoupení – týkalo se to tehdejší záležitosti sexuálního zneužívání – právě za takové situace je třeba stát pevně a překonat ji. Je možné odstoupit, když je klid, anebo když už zkrátka není sil, ale nemůže se utéci ve chvíli nebezpečí a říci, ať se to řeší někdo jiný.“ Papež tedy řekl, že těžkosti pro něho nebyly důvodem k tomu, aby uvažoval o demisi, nýbrž právě naopak. Druhá Seewaldova otázka na jiném místě rozhovoru zněla, zda je představitelná situace, ve které by papež mohl považovat za vhodné zřeknout se úřadu. A Benedikt XVI. odpověděl: „Ano, když si papež jasně uvědomí, že už není s to fyzicky, mentálně a duchovně vykonávat svěřený úřad, pak má právo a v určitých okolnostech i povinnost odstoupit“. – řekl před třemi roky v knize rozhovorů s Peterem Seewaldem Benedikt XVI.

Až nastane situace uprázdněného stolce, tedy od 28. února večer,– pokračoval dále O. Lombardi v tiskové konferenci – odebere se Benedikt XVI. nejprve do Castel Gandolfa a následně, až bude vše připraveno, na místo, kde je klášter klauzurních sester na Vatikánském vršku.

Osobně – dodal v závěru O. Lombardi - jsem přijal oznámení o odstoupení papeže s nesmírným obdivem za velkou odvahu, duchovní svobodu a obrovské vědomí zodpovědnosti za papežský úřad. Benedikt XVI. nám poskytl velké svědectví o duchovní svobodě a velkém vědomí problémů řízení církve v dnešním světě.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.