Syrští povstalci nejsou oběti tamějšího režimu

2.3.2013 

„Jak můžeme pomoci Sýrii? Poctivým podáváním správných informací“ – uvedla pro milánský regionální list Il cittadino (16.2.2013) sestra Annunciata Dordoni. Řeholnice se po desetiměsíčním pobytu v syrské trapistické komunitě vrátila do domovského toskánského kláštera ve Valserena. Svoji představenou byla pověřena, aby sdělovacím prostředkům tlumočila tragédii syrského národa. Doposud převládal názor, že syrská vláda potlačuje reformy a že povstalci jsou ubohé oběti. To však vůbec není pravda, zdůrazňuje italská řeholnice. Revolucionáři zabíjejí lékaře a zdravotnický personál, aby znemožnili fungování nemocnic. Kromě toho organizují únosy chudých lidí, na jejichž výkupné pak celé vesnice pořádají sbírky.

Sestra Dordoni uvádí, že v klášteře, který leží téměř na hranici s Libanonem, většinu dne nefunguje elektřina, plyn ani nafta nejsou k sehnání. Nejbližší město – kdysi strategicky důležitý přístav Tartús – je nepoznatelný. Kotví v něm ruské lodě a město zaplavují uprchlíci. Zemědělská výroba na venkově je zcela zničena. Sýrie nebyla poražena na kolena, je to země v agónii, uzavírá řeholnice.

Její spolusestry ze Sýrie apelují na svědomí evropských občanů prostřednictvím listu italských biskupů Avvenire (18.2.2013). Tento konflikt řídí velké mocnosti a velké zájmy, které nás přesahují, píší trapistky. Snažně vás proto prosíme, abyste se zamysleli nad válkou, schvalovanou jménem domnělé demokracie. Sestry upozorňují na nespravedlivé mezinárodní hospodářské embargo a zdůrazňují: Dojímají nás zprávy o dětem umírajících při bombardování. Je však méně kruté pomalu umírat hlady? Hospodářské sankce jsou velice mrzkým nástrojem a přetvářkou – ponechávají nás v iluzi, že si nešpiníme ruce cizí krví, připomínají italské řeholnice a vysvětlují: Sýrie se rozvíjela – možná pomalu a rozporuplně, avšak trvale. Nyní se vrátila o půl století nazpět. Nyní se vybírají miliony na humanitární pomoc, dodávají se potraviny a pokrývky tam, kde byla vypálena úroda a zničeny sklady. Jaký to má smysl? – dotazují se trapistky ze syrského kláštera v Azeir.

Sbírejte podpisy, pište petice na evropské úrovni, informujte, modlete se a posťte se za Sýrii. Hlavně však jednejte rychle, neboť umírá příliš mnoho lidí, vybízejí kontemplativní řeholnice na stránkách italského deníku Avvenire.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.