O symbolice erbu uprázdněného Apoštolského stolce

9.3.2013 

Z Vatikánských zahrad byl odstraněn velký květinový znak Benedikta XVI., který zdobil prostranství před budovou Governatorátu. Květinový znak, který byl oblíbeným námětem fotografií z kupole Svatopetrské baziliky, bude přechodně nahrazen symbolem sedisvakance. Ten tvoří zkřížené Petrovy klíče, zakryté zdánlivě staromódním červeno-žlutým paraplíčkem. Vatikánském rozhlasu původ tohoto znaku, který lze vidět na oficiálních webových stránkách Svatého stolce, vysvětlil německý historik a teolog Ulrich Nersinger:

Tento deštník je prastarý symbol, který se váže k předkřesťanské době a je starý asi 2700 let. Bylo to znamení důstojnosti tehdejších vládců, zejména v oblasti Mezopotámie. Je to vlastně baldachýn ve zmenšené formě, který se dostal k egyptským faraonům a později k římským císařům. Po tzv. konstantinovském obratu papežové převzali mnohé císařské symboly – a mezi nimi i tento deštník. Byl vnímán jako světský symbol, ale velmi záhy byl vykládán židovsko-křesťansky. Judaismus jej interpretoval jako stánek úmluvy a křesťanství jako církev – Boží stan mezi lidmi. Je to tedy starý a krásný znak, který značí ochranu a zároveň si nárokuje jistá práva tím, že jej spatřujeme nad Petrovými klíči,

vysvětlil německý teolog Ulrich Nersinger.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.