Papež ukončil svou návštěvu Švýcarska

6.6.2004 

Dnešní slavnost Nejsvětější Trojice vybízí každého křesťana k intenzívnímu nasazení pro jednotu. To byla myšlenka, kterou Jan Pavel II. uvedl při dopolední mši svaté druhého dne své 103. zahraniční cesty do Švýcarska, kdy v homilii zdůraznil nutnost pokračovat na cestě ekumenismu a mladé vyzval, aby se nebáli hlásat svým životem evangelium.

Svatý otec dnes dopoledne přijel na prostranství Allmend v Bernu okolo 10 hodiny. Projel řadami věřících v papamobilu a v 10:30 hod. začala za jasného slunečného počasí mše svatá, které se účastnilo podle odhadů asi 70 tisíc věřících, což je daleko více, než bylo původně odhadováno. S Janem Pavlem II. koncelebrovali všichni švýcarští biskupové, biskupové sousedních zemí a veliké množství kněží. Na mši svaté byli přítomni také zástupci jiných křesťanských vyznání ve Švýcarsku. Mezi účastníky byl i president federální rady Josef Deiss. Při samotné mši svaté bylo možno zaznamenat tři zvláštní prvky: křestní voda byla přinesena ze čtyř řek Švýcarska, což je symbol čtyř jazykových komunit ve Švýcarsku. Oltářní plátno zhotovili mladí Švýcaři. A pak universalitu přímluvných modliteb věřících, které byly proneseny ve čtyřech jazycích země, a kromě toho také španělsky, portugalsky a albánsky: po každé přímluvě byla rozsvícena u paty kříže svíce.

Na začátku mše svaté pozdravil Svatého otce mons. Kurt Koch, biskup Basileje. Při mši svaté Jan Pavel II. pronesl homilii, kterou přinášíme v plném znění:

Homilie Jana Pavla II. ZDE

V závěru mše svaté Jan Pavel II. pronesl úvahu před polední modlitbou Anděl Páně, kterou začal těmito slovy: Slova Jana Pavla II. před polední modlitbou Anděl Páně ZDE

A na závěr, po společné modlitbě Anděl Páně, Svatý otec všem udělil své apoštolské požehnání.

Po mši svaté se Jan Pavel II. vrátil do residence Viktoriaheim v Bernu, kde spolu se členy švýcarské biskupské konference a členy doprovodu poobědval.

Před pátou hodinou se Svatý otec v rezidenci Viktoriaheim rozloučil s členy organizačního výboru setkání s mládeží a se sestrami, které mu nabídly po dobu jeho návštěvy v Bernu pohostinství.

V 17:15 se Jan Pavel II. v závěru své návštěvy Švýcarska ještě setkal asi s 300 členy Asociace bývalých Švýcarských gardistů i s jejich rodinnými příslušníky na náměstí před rezidencí Viktoriheim v Bernu. Připomeňme, že Papežská švýcarská garda byla založena v roce 1506 papežem Juliem II. Nejdůležitějším momentem dějin gardy je ?Sacco di Roma?, kdy 6. května 1527 v boji s vojskem císaře Karla V. padlo při obraně papeže 147 gardistů. V roce 2006 bude švýcarská garda ve Vatikánu slavit 500 let od svého založení. Svatý otec se na přítomné bývalé gardisty obrátil těmito slovy:

Text promluvy k bývalým gardistům ZDE

Před šestou hodinou se Svatý otec vydal na vojenské letiště v Payernu, odkud po rozloučení s místními občanskými i církevními autoritami odletěl zpět do Říma. Skončila 103. zahraniční apoštolská cesta Jana Pavla II.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.