Svatý otec je pro nás mistrem jednoty

7.6.2004 

Mluvčí švýcarské biskupské konference o návštěvě Svatého otce

Církev ve Švýcarsku prožila velikou slavnost a to ji nutí, aby hleděla do budoucna. Návštěva Jana Pavla II., jeho slova, jeho povzbuzení, bezpochyby rozšířily obzor a osvítily pastorační působení, ekumenický dialog, sociální svornost. Je to kapitál, který byl investován, jehož hodnoty jsou si švýcarští biskupové dobře vědomí. Jejich mluvčí, mons. Marc Aellen vyjadřuje velmi jasně toto vědomí, když vychází z hladkého průběhu této návštěvy:

Pro mě je bilance velmi pozitivní, ba dokonce mimořádná. Jednak na úrovni kvantitativní, protože za posledních 50 let nikdy nebylo na mši svaté přítomno 70 tisíc lidí. Stejně tak i co se týká mladých, protože 14 tisíc mladých je pro nás velice mnoho. A také kvalitativně bylo toto setkání velmi důležité, protože jsem cítil mezi všemi velikou vřelost a fantastický vztah mezi Svatým otcem a mladými, který by podle mě mohl švýcarské církvi mnoho přinést.

Svatý otec řekl mladým Švýcarům, aby měli odvahu přistoupit k životu tím, že budou všude přinášet evangelium, Jaké by mohlo být ovoce této výzvy Jana Pavla II.?

Do budoucna jsem optimista, protože jedno setkání nestačí, je třeba pokračovat. Máme velikou touhu pokračovat v práci s mladými a mladí sami chtějí pokračovat: uvědomili si, že nejsou sami. Je důležité mít tuto zkušenost, jinak mohou ztratit odvahu. Myslím, že mladí teď mají tuto odvahu a že toto setkání bude mít pokračování.

Svatý otec při mši svaté vybízel všechny křesťany, aby pokračovali na cestě k jednotě. Zřejmě je to výzva, která má ve Švýcarsku zvláštní význam...

Jistěže, Svatý otec je pro mě a pro nás pro všechny prvkem jednoty, je mistrem jednoty, je to on, který vytváří jednotu církve. My ve Švýcarsku žijeme tuto jednotu i přes veliké odlišnosti. Někdy se však na jednotu zapomíná a vyzdvihuje se různost kultur. To je tedy důvod, proč Svatý otec vyzdvihl právě jednotu. Rozmanitost je potřebná, ale bez jednoty nemá žádnou cenu. Myslím, že toto by mohlo být velikým přínosem pro církev ve Švýcarsku.

Vy jste byl v tyto dny se Švýcarskými biskupy. S jakými pocity přijali toto setkání, po dvaceti letech od poslední návštěvy Jana Pavla II.?

Odpovím jednou vzpomínkou. Večer přišel do tiskového střediska jeden biskup zářící, jak jsem ho ještě nikdy neviděl a říká: ?Podívej, uvědom si kolik je tu mladých, všichni krásní a všichni v klidu?. Nepoznával jsem ho. Myslím, že pro biskupy to bylo obrovské povzbuzení.

Rozhovor připravil Alessandro Gisotti. Přeložil Jiří Sýkora.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.