Prohlášení dvou Kongregací k situaci LCWR

7.5.2013 

Kongregace pro nauku víry vydala společné prohlášení s Kongregací pro instituty zasvěceného života týkající se opět Konference představitelek ženských řeholních řádů v USA (LCWR). Toto americké sdružení ženských řeholí reprezentuje 80% řeholních sester ve Spojených státech a je již delší dobu poplatné radikálnímu feminismu, který přivedl jeho představitelky k více či méně otevřené opozici vůči církevnímu učení a biskupům USA, zvláště ve vztahu k interrupcím a homosexualitě. To vedlo k apoštolské vizitaci u této instituce, po jejímž skončení loni Svatý otec dosadil zvláštního delegáta, který bude dohlížet na reformu zmíněné Konference.

Ve dnech 3.-7. května se v Římě konalo generální zasedání Světové unie generálních představených ženských řeholí (UISG), na kterém vystoupil prefekt Kongregace pro řeholní život, kard. Braz de Aviz, jehož vyjádření byla později podána a interpretována v americkém měsíčníku National Catholic Reporter a který prohlásil, že je zarmoucen napětím, jež se táhne mezi Vatikánem a konferencí řeholnic ze Spojených států. Některá média – píše se v dnešním tiskovém prohlášení obou zmíněných vatikánských úřadů – sugerovala domnělou různost pohledů mezi Kongregací pro řeholní život a Kongregací pro nauky víry. „Tato interpretace – čteme dále ve sdělení – je neodůvodněná. Prefekti obou zmíněných Kongregací pracují společně. Kardinál Braz de Aviz a arcibiskup Müller, se včera setkali a společně potvrdili své stanovisko k obnově řeholního života, obsahu výsledného dokumentu z apoštolské vizitace, nazvaného Věroučné zhodnocení činnosti Konference představených ženských řeholí v USA (LCWR), jakož i programu reformy, kterou má tato Konference zapotřebí ve shodě s přáním Svatého otce“.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.