Z papežova kázání: Konání dobra je průkazem totožnosti člověčenství

22.5.2013 

Ježíšovi učedníci brání ve vyhánění zlých duchů člověku, který nepatří do jejich kruhu. Nad tímto úryvkem z Markova evangelia, který přináší dnešní liturgie, se Svatý otec zamýšlel ve svém ranním kázání při eucharistické slavnosti v kapli Domu sv. Marty. S papežem Františkem dnes koncelebroval patriarcha maronitské církve kard. Béchara Boutros Raï; mše svaté se účastnili zaměstnanci Governatorátu městského státu Vatikán.

Učedníci si stěžují, protože podle jejich názoru nemůže dobro prokazovat ten, kdo není na jejich straně, řekl Svatý otec. Byli poněkud netolerantní, uzavření ve svém přesvědčení o vlastnictví pravdy. Ježíš však opravuje jejich pomýlenost a rozšiřuje horizonty. Schopnost činit dobro totiž má každý, neboť vychází ze stvoření, podotkl papež František:

Pán nás stvořil jako svůj obraz a jsme tedy Božím obrazem. Jelikož On činí dobro, každý z nás má v srdci toto přikázání: činit dobro, a nikoliv zlo. To se týká všech lidí. Namítnete – Otče, ale tento člověk není katolík, nemůže konat dobro…Ano, může. A nejenom může, musí konat dobro! Tato uzavřenost, která nepřipouští, že by venku lidé mohli činit dobro, je jako zeď. Vede nás k válkám a také k přesvědčení, že můžeme zabíjet v Božím jménu. V dějinách se to mnozí domnívali, avšak je to rouhání. Tvrdit, že se může zabíjet v Božím jménu, je rouhání.

Pán nás naopak stvořil jako svůj obraz a vložil nám do srdce přikázání, abychom konali dobro, a nikoliv zlo.

Pán nás všechny vykoupil Kristovou krví – všechny, nejenom katolíky. Všechny! Otče, také ateisty?, zeptáte se. Také ateisty, všechny. A tato krev z nás činí děti Boží prvořadé kategorie. Byli jsme stvořeni jako Boží obraz a Kristova krev nás všechny vykoupila! Každý z nás tedy má povinnost konat dobro. Toto přikázání může být dobrou cestou k dosažení pokoje. Kdybychom všichni druhým činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu, postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání, které máme tolik zapotřebí. Setkáme se, protože konáme dobro. “Já ale, Otče, nevěřím, jsem ateista”. Konáš ale dobro, a tam se setkáváme!

Konat dobro není otázkou víry, pokračoval papež František. Je to povinnost, průkaz totožnosti, který náš Otec dal každému člověku. A On činí dobro neustále… Také dnešní homilii zakončila modlitba:

Dnes je svaté Rity, patronky nemožných záležitostí. A ta naše vypadá skutečně nesplnitelně. Prosme tedy tuto světici o milost, aby všichni lidé konali dobro a potkávali se v tomto díle, které je dílem stvoření. Je to dílo rodinné, neboť jsme všichni Božími dětmi a Bůh nás má všechny rád. Kéž nám svatá Rita udělí tuto milost, která se zdá téměř nemožná.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.