Svatý otec: Všichni nyní musíme myslet na Sýrii

5.6.2013 

„Ať utichnou zbraně!“ Nový apel papeže Františka světu, který si zakrývá oči před masakrem syrských civilistů. Po opakovaných výzvách k mírovému řešení konfliktu – naposledy minulou neděli – Svatý otec do Vatikánu svolal asi dvacet charitních katolických organizací, které působí přímo na místě. První obdobné poradní setkání se uskutečnilo vloni v listopadu v Bejrútu pod záštitou Papežské rady Cor Unum.

Kolik krve již bylo prolito! A kolik útrap bude ještě muset být protrpěno, než se podaří nalézt politické řešení krize?

Dotazoval se Svatý otec při dopoledním setkání se zástupci blízkovýchodních Charit. Upozornil na opakované apely Benedikta XVI. a na loňskou misi kard. Saraha. Poté poukázal na roli církve v syrské humanitární katastrofě, která se dotýká více než sedmi milionů lidí.

Církev se cítí volána k tomu, aby skromně, avšak zároveň konkrétně a účinně, dosvědčovala lásku, které se naučila od Krista, milosrdného Samaritána. Víme, že Kristus je přítomný tam, kde člověk trpí. Právě v nejbolestnějších situacích nemůžeme couvnout.

Papež znovu vyzval mezinárodní společenství ke konkrétní iniciativě, podporující dialog mezi stranami konfliktu. Požádal také o podporu humanitárního úsilí ve prospěch syrských uprchlíků, které má být zaměřeno zejména na dobro člověka a obranu jeho důstojnosti.

Z pohledu Svatého stolce je dílo katolických charitních agentur mimořádně významné. Přináší pomoc syrskému obyvatelstvu bez ohledu na etnickou nebo náboženskou příslušnost. Je to přímý způsob, jak přispět k usmíření a vybudování společnosti otevřené všem různým složkám. Svatý stolec usiluje o mírovou budoucnost pro Sýrii, která by všem zajistila svobodný život a možnost vyjádřit svou osobitost.

Zejména však Svatému otci leží na srdci blízkovýchodní křesťanské komunity. Jejich úlohou je zpřítomňovat křesťanství v regionu, kde se zrodilo, a celá církev je v tom musí podporovat. Pomoc těmto komunitám má nyní být imperativem pro každého katolíka.

Všichni, všichni nyní musíme myslet na Sýrii. Kolik utrpení, nouze, bolesti. Ježíš zde trpí, je ožebračován a hnán pryč ze své vlasti. Jsou to Ježíšovy útrapy! To je mystérium, naše křesťanské mystérium. Pohleďme na Ježíše, který trpí v obyvatelích milované Sýrie.

Závěrečné papežovo požehnání patřilo všem Syřanům v zemi i na útěku. Papež vám je stále nablízku, církev vás neopouští, zdůraznil Svatý otec dnes dopoledne při setkání se zástupci blízkovýchodních katolických Charit.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.