Biskupové USA: Tragický den pro manželství a náš národ

27.6.2013 

„Tragický den pro manželství a pro náš národ“ – tak komentují biskupové Spojených států amerických výrok Nejvyššího soudu, který včera (26.6.) rozhodl pěti hlasy proti čtyřem, že federální zákon na obranu manželství z roku 1996 (Defense of Marriage Act) je protiústavní a přiznal párům téhož pohlaví tatáž práva, jaká příslušejí manželství. V prohlášení podepsaném kardinálem Timothy Dolenem, arcibiskupem New Yorku, a mons. Salvatorem Cordileonem, arcibiskupem San Francisca, předsedou komise amerického episkopátu na podporu a obranu manželství, biskupové zdůrazňují, že „soud se zmýlil a federální vláda je povinna respektovat pravdu, že manželství je sjednocením muže a ženy, třebaže jednotlivé státy se tím neřídí.“ Podle amerických biskupů „právě na respektování této pravdy o manželství záleží blaho všech, zvláště dětí“. Nejvyšší soud Spojených států tímto výrokem vyřešil kauzu jisté americké občanky (Edith Windsor), která v Kanadě vstoupila do legálního svazku s jinou ženou (Thea Clara Spyer). Ta po dvou letech zemřela a americká občanka zdědila veškerý majetek, na který by podle zrušeného zákona neměla nárok. Američtí biskupové vyzvali k modlitbám za revizi rozsudku Nejvyššího soudu, popř. jeho další vysvětlení tak, aby byla respektována pravda, že manželství je spojení jednoho muže a jedné ženy na celý život.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.