Finanční bilance Vatikánu za rok 2012 je pozitivní

4.7.2013 

Včera se Vatikánu skončila dvoudenní schůze rady patnácti kardinálů pro studium organizačních a ekonomických problémů Svatého stolce. Tato poradní skupina se schází každoročně, aby vyhodnotila finanční bilanci za loňský rok. Její zasedání krátce včera navštívil také papež František.

Radu tvoří kromě čtyřech kuriálních také jedenáct kardinálů z různých zemí světa: Německa, Španělska, Mexika, Jihoafrické republiky, Itálie, Indie, Austrálie, Brazílie, Číny, Venezuely a Tanzanie. Dnešní tiskové sdělení uvádí několik čísel týkajících se celkové finanční bilance Svatého stolce za rok 2012. Loňský rok se skončil přebytkem 2 182 622 euro. Největší výdaje představují prostředky na výplaty zaměstnanců Svatého stolce, kterých bylo k 31. prosinci 2012 celkem 2 823. K tomu přistupuje také dalších 1 936 zaměstnanců governatorátu městského státu Vatikán. Další výdaje pak vyžadují především sdělovací prostředky: tisk, rádio a televizní centrum.

V loňském roce došlo k poklesu příjmů. Tzv. Svatopetrský haléř na podporu papežské charity vynesl 65 922 637 dolarů, což je oproti předloňskému roku pokles o čtyři miliony. Příspěvek, který přichází od místních církví na základě kánonu 1271 Kodexu církevního práva, činil loni 28 303 239 dolarů, což bylo také asi o čtyři miliony méně než v předloňském roce. Od řeholních institutů z celého světa se loni vybralo pro Svatý stolec 1 133 466 dolarů také s menších poklesem ve srovnání s rokem 2011. Největší příjem přišel od Institut náboženských děl (IOR), tedy vatikánského peněžního ústavu, který přinesl 50 milionů euro. Vatikánská banka kromě toho přispěla milionovými částkami na Nadaci pro Amazonii, Nadace pro klauzurní kláštery, Nadaci pro podporu církve ve státech bývalého Sovětského svazu a na Komisi pro Latinskou Ameriku.

Kardinálové s uspokojením přijali dosažené výsledky a povzbudili k dalším reformám směřujícím k redukci nákladů a racionalizaci existujících institucí, jakož i pozornější plánování aktivit všech úřadů. Rada kardinálů vyjádřila rovněž hlubokou vděčnost za podporu, která často anonymně přichází Svatému stolci, navzdory probíhající ekonomické krizi.

Jeden z členů kardinálské rady, sãopaolský arcibiskup, Odilo Pedro Scherer poskytl Vatikánskému rozhlasu rozhovor, ve kterém padla otázka, týkající se výše nákladů Svatého stolce na média, z nichž největší částku kolem 20 milionů eur si ročně vyžádá právě Rádio Vatikán. Kardinál Scherer naší rozhlasové stanici řekl:

Rádio Vatikán zajisté spadá do administrace Svatého stolce a představuje také dosti značnou nákladovou položku. Na druhé straně však Rádio Vatikán slouží celé církvi, zejména proto, aby byl na celém světě slyšet hlas Svatého otce, hlas církve. A to i tam, kde by jinak slyšet nebyl. zvláště do zemí, kde hlas církve zaniká ve zcela jiných kulturních kontextech. Rádio Vatikán má tedy stále důležitou roli a dnes by se mohlo jmenovat spíše Multimediální centrum, protože pracuje s různými komunikačními technologiemi, což je pozitivum. Rozvoj těchto komunikačních technologií mu přidává na účinnosti. To vše si ale žádá také nemalé náklady, které je třeba hradit v rámci celkového rozpočtu Svatého stolce.

Říká brazilský kardinál Odilo Scherer.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.