Vyšla encyklika Lumen fidei

5.7.2013 

Dnes byla publikována encyklika nazvaná Lumen fidei - Světlo víry. V odstavci č. 7 papež František píše:
Tyto úvahy o víře zamýšlejí v kontinuitě se vším, co o této teologální ctnosti církevní magisterium prohlásilo, přiřadit se k tomu, co v encyklikách o lásce a naději napsal Benedikt XVI. Ten již téměř dokončil prvotní znění encykliky o víře. Jsem mu za to hluboce vděčný, přijímám v Kristově bratrství jeho cennou práci a vkládám do tohoto textu několik dalších příspěvků. Petrův nástupce, včera, dnes i zítra, je totiž vždycky povolán „utvrzovat bratry“ v onom nezměrném pokladu víry, který Bůh dává každému člověku jako světlo na cestu.
Tolik citace z dnes vydané encykliky, jejíž překlad naleznete ZDE.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.