Papež František a Benedikt XVI. u obřadu požehnání sochy sv. Michaela ve vatikánských zahradách

6.7.2013 

Včera dopoledne došlo ve Vatikánských zahradách nedaleko baziliky sv. Petra k pozoruhodné události, při níž byla požehnána socha sv. Michaela Archanděla, ochránce všeobecné církve a patrona městského státu Vatikán. Pozoruhodnost spočívá v tom, že se při této příležitosti poprvé setkali papež František a Benedikt XVI. na veřejnosti, byť omezené pouze na obyvatele a zaměstnance Vatikánu. Emeritního papeže pozval Petrův nástupce, který krátce promluvil o okolnostech toho obřadu.

Dali jsme si schůzku tady ve vatikánských zahradách kvůli inauguraci monumentu svatého Michaela Archanděla, patrona městského státu Vatikán. Jde o iniciativu plánovanou již dříve se schválením papeže Benedikta XVI., kterému patří stále naše sympatie a uznání a kterému chceme projevit svoji velkou radost, že je dnes přítomen mezi námi. Z celého srdce díky!

Papež potom poděkoval také Antoniovi Lomusciovi tvůrci zmíněného asi pětimetrového monumentu z bronzu a travertinu, který je umístěn před budovou governatorátu, tedy správní instituce městského státu Vatikán, jakož i sponzorovi tohoto díla. Svatý otec pak pokračoval:

Ve vatikánských zahradách jsou různá umělecká díla. To, které dnes přibylo, má však zvláštní význam jak díky svému umístění, tak díky svému sdělení. Není to totiž pouze oslavné dílo, ale výzva k reflexi a modlitbě, která dobře zapadá do probíhajícího Roku víry. Michael, což znamená »Kdo je jako Bůh?«, je bojovník za primát Boha, za Jeho transcedenci a moc. Michael bojuje za znovuzřízení božské spravedlnosti, brání Boží lid před jeho nepřáteli a především před tím, který je po výtce nepřítelem, tedy ďáblem. A svatý Michael vítězí, protože v něm jedná Bůh. Tato socha nám tedy připomíná, že zlo je poraženo, žalobce je demaskován a jeho hlava rozdrcena, protože spása se uskutečnila v Kristově krvi jednou pro vždy. I když se ďábel stále snaží drásat Archandělovu tvář i tvář člověka, Bůh je silnější. Jeho vítězství a Jeho spása je nabízena každému člověku. Na cestě a v životních zkouškách nejsme sami, jsme doprovázeni a podporováni Božími anděly, kteří jakoby nabízejí svá křídla, aby nám pomohli překonat mnohá nebezpečí a abychom se mohli přenést vysoko nad oněmi skutečnostmi, které mohou obtížit náš život nebo nás stáhnout dolů. Zasvěcením městského státu Vatikán svatému Michaelovi Archandělovi jej prosíme, aby nás bránil před Zlým a vyhnal jej ven.

Městský stát Vatikán byl zároveň zasvěcen také svatému Josefovi, opatrovníkovi Ježíše a Svaté Rodiny. „Jeho přítomnost – řekl pak papež František – ať nás učiní ještě silnějšími a odvážnějšími při vytváření prostoru pro Boha v našem životě, abychom vždycky přemáhali zlo dobrem. Jeho prosíme, aby nás opatroval a staral se o nás, aby život Milosti v každém z nás každým dnem stále více rostl“ – končil papež František svoji páteční promluvu ve Vatikánských zahradách.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.