Papež František: Rodina je základem, ať se nám to líbí či nikoliv

29.7.2013 

Po sobotním obědě s brazilským episkopátem papež František navštívil studio katolické rozhlasové stanice Rádio Catedral, jejímž provozovatelem je arcibiskupství Ria. Svatý otec v přímém vstupu krátce pozdravil její posluchače.

Dobrý den, dobrý večer. Děkuji za vaši pozornost a děkuji členům redakce za vstřícnost, s jakou mi nabídli mikrofon. Všímám si, že sdělovací prostředky jsou dnes velice důležité. Řekl bych, že rozhlas – katolický rozhlas – je kazatelna, kterou dnes máme nejblíž. Prostřednictvím rozhlasových vln z ní můžeme hlásat lidské a duchovní hodnoty, avšak především zvěstovat Ježíše Krista, Pána. Prokázat Pánovi laskavost tím, že mu vyhradíme místo mezi svými věcmi. Zdravím vás tedy a děkuji za úsilí, s jakým tato arcidiecéze udržuje svůj vlastní rozhlas s tak rozsáhlou sítí.

Všechny posluchače prosím, aby se modlili za mne, za tuto rozhlasovou stanici, za Otce biskupa. Modlete se za arcidiecézi, abychom se všichni spojili v modlitbě a pracovali za humánnější kulturu s větším bohatstvím hodnot, jak před chvílí uvedl jeden kněz. Kéž nikoho nevylučujeme a pracujeme ve prospěch onoho slova, které dnes zní nelibě – slova solidarita. Vyhýbáme se tomuto pojmu, protože je nepohodlný. Ve slově solidarita se však zrcadlí ony lidské a křesťanské hodnoty, které se po nás požadují, abychom mohli čelit kultuře vyřazování, podle níž lze vše odepsat. Je to kultura, která vylučuje lidi – děti, mladé lidi, seniory, ty, kteří už nejsou zapotřebí, kteří nejsou produktivní. To však není možné. Solidarita naopak zahrnuje všechny lidi. Proto musíte pokračovat v práci pro evangelium a kulturu solidarity.

Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval:

Řekl bych, že je důležitá nejenom v evangelizaci nového světa. Rodina je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva. Nebude-li existovat rodina, přežití lidské kultury bude ohroženo. Rodina je základem, ať se nám to líbí či nikoliv.

V závěru Světových dní mládeže poskytl papež František obsáhlý rozhovor brazilské televizi Globo, kde rekapituluje svou první apoštolskou cestu. Seznámíme vás s ním v jednom z našich příštích pořadů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.