Program návštěvy papeže Františka v Assisi

2.9.2013 

Prefektura papežského domu dnes zveřejnila oficiální program pastorační cesty Svatého otce do Assisi, kterou uskuteční 4. října tohoto roku. Již před osmou hodinou ranní budou helikoptéru s papežem Františkem očekávat představitelé místní církve a státní správy na sportovním hřišti dětského rehabilitačního stacionáře Istituto Serafico. Svatý otec se v tamním kostele setká s postiženými dětmi a jejich ošetřovateli a obrátí se k nim s promluvou.

Z tohoto výchozího bodu se pak papež František po celý den bude pohybovat částečně vozem a částečně pěšky. Nejprve k soukromé modlitbě navštíví kostel sv. Damiána, kde se pozdraví s generálním ministrem Řádu menších bratří, O. Michaelem Antonym Perrym a řeholní komunitou. Pak bude následovat setkání s klienty Charity na místním arcibiskupství. Zde papež pronese druhou promluvu. Poté opět soukromě navštíví přilehlý kostel Panny Marie Větší, kde pozdraví generálního ministra kapucínů, O. Maura Jöhriho a tamní řeholníky.

O. Marko Tasca, generální představený konventuálů, bude Svatého otce čekat v bazilice sv. Františka. Papež soukromě uctí světcovy ostatky v tamní kryptě. Od 11 hodin dopoledne bude na náměstí sv. Františka před bazilikou sloužit mši svatou. Zatímco papežův doprovod se v jejím závěru zdrží v konventu minoritů, Svatý otec sám odjede do charitního střediska poblíž vlakového nádraží, kde bude obědvat s tamními obvyklými strávníky.

Odtud se odebere do poustevny Eremo delle Carceri, kde se pomodlí v jeskyni sv. Františka. Další zastávkou v nahuštěném programu se stane katedrála sv. Rufina. Papežovu promluvu si zde vyslechnou kněží, zasvěcené osoby a členové diecézních pastoračních rad. Po setkání v katedrále zavítá Svatý otec do baziliky sv. Kláry, v tamní kryptě se pomodlí u hrobu světice a v chórové kapli uctí ikonu Ukřižovaného z kostela San Damiano. Potom Svatý otec promluví ke sestrám klariskám.

Podvečerní papežův program bude patřit mladým lidem, se kterými se setká na náměstí před bazilikou Panny Marie Andělské. Petrův nástupce se nejprve pomodlí uvnitř baziliky v kapličce Porciunkuly, tedy v místě úmrtí sv. Františka. Čtyři zástupci mládeže mu pak přednesou svoje otázky, na které papež František odpoví. Před odletem do Vatikánu ve 20 hodin ještě Svatý otec soukromě navštíví Rivotorto a tzv. Tugurio, tedy původní chýši, ve které sv. František s prvními bratry přebýval.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.