Papež František kázal o nezbytnosti rozjímat Ježíšovo trpící lidství

12.9.2013 

Ježíšovo „trpící lidství“ a Mariin „jemnocit“ jsou dva „póly“, kterých si křesťan musí hledět, aby dovedl žít to, co žádá evangelium. Papež František to prohlásil v homilii při dnešní ranní eucharistii v kapli Domu svaté Marty.

Evangelium je náročné, žádá po křesťanovi „silné věci“: schopnost odpustit, velkodušnost, lásku k nepřátelům... Existuje jenom jediný způsob, jak je umět uvést do praxe: „rozjímat Utrpení, Ježíšovo lidství“ a napodobovat jednání Jeho Matky. Právě Matce Boží, jejíž „svaté jméno“ dnes církev slaví, papež František věnoval první myšlenku homilie. Kdysi se dnešní svátek nazýval svátkem „sladkého jména Marie“. Potom se název změnil, ale „v úvodní modlitbě – poznamenal - tato sladkost jejího jména zůstala“.

Potřebujeme dnes tuto něhu Matky Boží, abychom pochopili všechno, co po nás Ježíš chce. Protože není snadné to žít. Milujte nepřátele, konejte dobro, půjčujte a nic neočekávejte nazpět... Tomu, kdo tě udeří po tváři, nastav druhou, a tomu, kdo ti vezme šaty, tomu dej i plášť... To jsou přece silné věci, ne? Ale to všechno svým způsobem žila Matka Boží: je to milost poddajnosti, milost umírněnosti.

Také svatý Pavel v listě Kolosanům z dnešní liturgie (Kol 3,12-17) vybízí křesťany „projevovat něhu, dobrotu, pokoru, poddajnost, trpělivost a vzájemně si odpouštět“. A tady, komentoval papež František, „nás vzápětí napadne otázka: jak to dokázat? Jak se na to připravit? Co k tomu mám studovat?“ Odpověď je jasná, řekl Svatý otec: „Svými silami to udělat nemůžeme. Nedokážeme to. Jedině milost v nás to může. A tato milost přichází určenou cestou:

Myslet pouze na Ježíše. Pokud je naše srdce, naše mysl s Ježíšem, vítězem, který přemohl smrt, hřích, démona a všechno, můžeme praktikovat vše, co po nás žádá Ježíš a co chce apoštol Pavel: mírnost, pokoru, dobrotu, jemnocit, poddajnost, velkodušnost. Pokud nehledíme na Ježíše, nejsme s Ježíšem, nedokážeme to. Je to milost, která vyplývá z rozjímání o Ježíši.

Zvláště na jeden aspekt Ježíšova života se má křesťan při rozjímání zaměřit, pokračoval dále papež. Na Jeho Utrpení, jeho „trpící lidství“. „Tímto rozjímáním Ježíše, našeho života skrytého s Ježíšem v Bohu můžeme pokročit v těchto postojích, ctnostech, které od nás žádá Pán. Není žádné jiné cesty:

Myslet na jeho mírné mlčení: to ať je tvá snaha. On učiní ostatní. On udělá vše zbývající. Ale musíš skrýt svůj život s Kristem v Bohu. Děje se to v rozjímání Ježíšova lidství, trpícího lidství. Není jiné cesty, není. Je jen jediná. Abys byl dobrý křesťan, musíš rozjímat Ježíšovo lidství, trpící lidství; abys vydal svědectví, abys mohl vydat svědectví. Abys odpustil, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nechoval zášť vůči bližnímu, rozjímej trpícího Ježíše. Abys nepomlouval bližního, rozjímej trpícího Ježíše. Jedině to. Skryj svůj život s Kristem v Bohu. Takovou radu nám dává apoštol. A je to rada, jak se stát pokornými, mírnými a dobrými, velkodušnými a jemnocitnými.

Končil papež František svoji dnešní ranní homilii.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.