Personální změny v úřadech římské kurie

21.9.2013 

Svatý otec přijal několik rozhodnutí týkajících se personálního obsazení různých úřadů římské kurie. Dnes byla zveřejněna.
V Kongregaci pro nauku víry potvrdil jejího prefekta arcibiskupa Gerharda Ludwiga Müllera, dále sekretáře této Kongregace arcibiskupa Ladariu Ferrera a jmenoval nového přísedícího sekretáře arcibiskupa Josepha Augustina Di Noiu.
V Kongregaci pro evangelizaci národů potvrdil jejího prefekta i sekretáře, kardinála Filoniho a arcibiskupa Hon Tai Fai, a jmenoval přísedícího sekretáře mons. Protase Rugambwu.
V Kongregaci pro klérus jmenoval nového prefekta, arcibiskupa Beniamina Stellu, dosavadního předsedu Papežské církevní akademie, a potvrdil jejího sekretáře mons. Celsa Morga Iruzubietu.
Dřívější prefekt Kongregace pro klérus, kard. Mauro Piacenza, byl jmenován vrchním penitenciářem Svatého stolce, kde vystřídal kard. Manuela Monteira de Castro, odstupujícího z důvodů dosažení věkové hranice.
Generálním sekretářem biskupského synodu jmenoval Svatý otec arcibiskupa Lorenza Baldisseriho, dosavadního sekretáře Kongregace pro biskupy, přičemž dosavadní generální sekretář, mons. Nikola Eterovič, byl jmenován apoštolským nunciem v Německu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.